“Δίχτυ προστασίας” για τους καταναλωτές, ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Νέα

30 Ιουνίου 2020

Ένα ενιαίο “δίχτυ προστασίας” για τους χρήστες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε αυτές προσφέρονται από ηλεκτρονικούς παρόχους, είτε μέσω Διαδικτύου, δημιουργεί ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ο Κώδικας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, εκτός από την προστασία προς τους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και των υποδομών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Περισσότερη προστασία για τους καταναλωτές και ενθάρρυνση των επενδύσεων σε δίκτυα 5G και υποδομές υψηλής χωρητικότηταςΟ Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που θα αποτελέσει τμήμα του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενσωματώνει στο εθνικό Δίκαιο την Οδηγία 2018/1972 της Ε.Ε. Διαμορφώνει, έτσι, ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των καταναλωτών, καθώς ο όρος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διευρύνεται, ώστε να περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου: είτε συνδρομητικά, είτε με αντάλλαγμα την παροχή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά που παράγονται στα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης).

Αναλυτικά, με τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διευρύνεται ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών για υπηρεσίες που παρέχονται: Μέσω διαδικτύου (Over The Top), έναντι συνδρομής, αλλά και έναντι παροχής δεδομένων, έναντι προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, έναντι περιπτώσεων, όπου ο πάροχος της υπηρεσίας εκμεταλλεύεται οικονομικά τα δεδομένα, που έχει συγκεντρώσει. 

Επενδύσεις σε δίκτυα
Με τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενθαρρύνονται οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (με ταχύτητα downloading τουλάχιστον 100 Mbps). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών “που είτε αποτελούνται αποκλειστικά από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον έως το σημείο διανομής στη θέση διακόμισης ή έχουν τη δυνατότητα παροχής, υπό συνήθεις συνθήκες περιόδου αιχμής παρόμοιων επιδόσεων δικτύου”. Ουσιαστικά, στην περίπτωση της χώρας μας και με τα σημερινά δεδομένα ως τέτοιες υποδομές θεωρούνται τα δίκτυα οπτικών ινών.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει, επίσης, τη διάθεση νέων ζωνών συχνοτήτων για τα δίκτυα 5G και περιλαμβάνει διατάξεις για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού με έμφαση τον τομέα των υποδομών πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ενόψει της διαδικασίας για την απόδοση συχνοτήτων στους παρόχους για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων 5G, ο νέος Κώδικας προβλέπει την αναδιοργάνωση της ζώνης 3,4 - 3,8 GHz και τη διάθεση 1 GHz στη ζώνη 24,25-27,5 GHz. Αυτό, εφόσον υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και απουσία σημαντικών περιορισμών για τη μετάβαση υφιστάμενων χρηστών ή την εκκαθάριση της συγκεκριμένης περιοχής.

Τέλος, στόχος είναι η δημιουργία ενός προβλέψιμου από κανονιστικής πλευράς πλαισίου για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων. Έτσι, ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για μακρά περίοδο σχετικά με την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις. 

Καθολική υπηρεσία
Αναφορικά με τους καταναλωτές, ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζει, για παράδειγμα, ότι στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας περιλαμβάνεται η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Εξάλλου, ρυθμίζει θέματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή και τη χρήση υπηρεσιών, όπως η φορητότητα αριθμού.

Επιπλέον, με τον Κώδικα διευθετούνται θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραμμής για Αγνοούμενα Παιδιά 116000, ενώ διασφαλίζεται, επίσης, η προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο για τους ανθρώπους με αναπηρία.

Ψήφιση
Ο Κώδικας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 17 Ιουλίου. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό Δίκαιο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διαδικασία επεξεργασίας και ψήφισης θα ολοκληρωθεί ταχύτερα, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων.

Ο Κώδικας αντικαθιστά σε μεγάλο μέρος τον υφιστάμενο νόμο 4070/2012 και μεταξύ άλλων, οριοθετεί τις αρμοδιότητες των Αρχών και κυρίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.

Να σημειωθεί ότι τον συντονισμό για την επεξεργασία του, είχε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020