Η Ευρώπη καταλήγει σε συμφωνία για τις εφαρμογές ιχνηλάτησης του COVID-19

Νέα

18 Ιουνίου 2020

Η λύση της ιχνηλάτησης των επαφών μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, ως μέσο για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, συγκεντρώνοντας υποστηρικτές, αλλά και επικριτές. Ο προβληματισμός των τελευταίων έγκειται, κυρίως, στο αν η χρήση αυτών των εφαρμογών εγγυάται την ασφάλεια της ιδιωτικότητας και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται συντεταγμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων των πολιτών.

Τα κράτη - μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για τις εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευώνΣε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη - μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών, που βασίζονται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική αυτή αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών που λειτουργούν ήδη - ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία - στην Ε.Ε. Μόλις αναπτυχθεί η τεχνική λύση, οι εν λόγω εθνικές εφαρμογές θα λειτουργούν απρόσκοπτα, όταν οι χρήστες ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε., η οποία ακολουθεί επίσης την αποκεντρωμένη προσέγγιση. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό πρόσθετο βήμα προς τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών κινητών συσκευών για την ιχνηλάτηση των λοιμώξεων του κορωνοϊού, καθώς τα κράτη - μέλη αρχίζουν να αίρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε διασυνοριακό επίπεδο ενόψει των θερινών διακοπών. 

Αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική
Τα περισσότερα κράτη - μέλη έχουν αποφασίσει να θέσουν στη διάθεση του κοινού εφαρμογές κινητών συσκευών, προκειμένου να συμπληρώσουν τις μη ψηφιακές μεθόδους ιχνηλάτησης της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η συντριπτική πλειονότητα των εγκεκριμένων εθνικών εφαρμογών βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική, που σημαίνει ότι οι τυχαίοι κωδικοί ταυτοποίησης των χρηστών, που ανιχνεύθηκε ότι παρέμειναν κοντά στην τηλεφωνική συσκευή επί ορισμένο χρονικό διάστημα, διατηρούνται σε αυτήν και ελέγχονται από την ίδια τη συσκευή έναντι των κωδικών ταυτοποίησης των χρηστών για τους οποίους έχει αναφερθεί ότι έχουν προσβληθεί. Η τεχνική προδιαγραφή της διαλειτουργικότητας θα καταστήσει δυνατή τη διενέργεια αυτών των ελέγχων και για τους χρήστες που ταξιδεύουν από άλλα κράτη - μέλη, χωρίς να χρειάζεται να εγκαθιστούν επιπλέον εθνικές εφαρμογές. 

Κρυπτογράφηση
Η ανταλλαγή των δεδομένων εγγύτητας μεταξύ των εφαρμογών θα γίνεται με κρυπτογραφημένο τρόπο, που δεν θα επιτρέπει την ταυτοποίηση κανενός μεμονωμένου προσώπου, σύμφωνα με τις αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τις εφαρμογές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων (δεδομένα γεωγραφικής θέσης δεν πρόκειται να χρησιμοποιούνται). Για να υποστηρίξει τον περαιτέρω εξορθολογισμό του συστήματος, η Επιτροπή πρόκειται να συστήσει μια υπηρεσία πύλης - μια διεπαφή για την αποδοτική λήψη και περαιτέρω διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών από τις εθνικές εφαρμογές και τους εθνικούς εξυπηρετητές ιχνηλάτησης επαφών. Έτσι, θα ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των δεδομένων που ανταλλάσσονται και άρα θα μειωθεί η κατανάλωση δεδομένων των χρηστών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που συμφωνήθηκαν, βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα που συμφωνήθηκαν τον Μάιο και καθόρισαν τις γενικές αρχές.

“Η ασφάλεια των δεδομένων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το απόρρητο των δεδομένων στα εν λόγω ψηφιακά εργαλεία είναι στοιχεία αδιαπραγμάτευτα”, σχολίασε η Επίτροπος Υγείας, κυρία Στέλλα Κυριακίδου. “Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι καθοριστικής σημασίας για την προειδοποίηση των πολιτών μας σχετικά με τους κινδύνους λοίμωξης και για τη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης, καθώς ανοίγουμε και πάλι τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Καλώ τους πολίτες μας να τις χρησιμοποιήσουν, δεδομένου ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές, μόνο αν έχουμε μια κρίσιμη μάζα χρηστών, με διαλειτουργικότητα των εφαρμογών διαμέσου των συνόρων της Ε.Ε.”, πρόσθεσε η ίδια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ