Προς νέα Οδηγία για την αντιμετώπιση παραβάσεων από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων

Νέα

20 Ιανουαρίου 2015

Την ύπαρξη σοβαρών παραβάσεων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων στην ελληνική αγορά εντόπισε η αυτεπάγγελτη έρευνα των αρμόδιων Αρχών. Η αυτεπάγγελτη έρευνα, που διενεργήθηκε, διαπίστωσε ότι στις εν λόγω ιστοσελίδες, με περιεχόμενο που προβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, αναφέρεται, για παράδειγμα, είτε μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε ο αριθμός τηλεφώνου της διαδικτυακής επιχείρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στις επίμαχες ιστοσελίδες δεν υφίσταται ταχυδρομική διεύθυνση προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα κράτος - μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει, ήδη, ενημερωθεί η εισαγγελική αρχή και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Δίωξης Οικονομικού ΕγκλήματοςΓια όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή έχει ενημερώσει την αρμόδια εισαγγελική αρχή και έχει ζητήσει τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των παραβατών και τη λήψη, σε βάρος τους, των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών  μέτρων.

Επιπρόσθετα, χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, με αφορμή τις καταγγελίες περί εξαπάτησης και μη σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών, που προβλέπονται από την νομοθεσία, ζήτησε την έκδοση από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Οδηγιών Προστασίας του Καταναλωτή για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Πιο συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται στις Οδηγίες, είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα του προμηθευτή (π.χ. η εμπορική επωνυμία του), η ταχυδρομική  διεύθυνση του προμηθευτή, ο αριθμός τηλεφώνου/τηλεομοιοτυπίας, καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προμηθευτή και κατά περίπτωση, όπως και η γεωγραφική διεύθυνση και  η ταυτότητα του προμηθευτή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει, πριν από την κατάρτιση σύμβασης από απόσταση,  τις πληροφορίες,  που είναι κρίσιμες προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα  στην υπαναχώρηση, αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύηση.

Τι ισχύει
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται, ήδη, σε ισχύ νέοι κανόνες, οι οποίοι καθιστούν τις αγορές μέσω Διαδικτύου πιο ξεκάθαρες και συνεπώς πιο ασφαλείς για τους καταναλωτές. Οι νέοι κανόνες, μεταξύ άλλων, καθιστούν σαφές ότι είναι καταχρηστικές και απαγορεύονται οι αδικαιολόγητες πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες (ή άλλα μέσα).

Επίσης, με το νέο πλαίσιο υπάρχει πρόβλεψη για τη θεσμοθέτηση μιας περιόδου 14ημερών, εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να σκεφτεί, καλύτερα, την αγορά του, να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει τα αγαθά, που αγόρασε, υπαναχωρώντας της αρχικής του απόφασης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που βρίσκονται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2014, για τα συμβόλαια που υπογράφονται μετά τις 13 Ιουνίου του 2014, υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωσης της αγοράς), εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων. Εάν αυτή η περίοδος λήγει, σε μια μη-εργάσιμη μέρα, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Οι νέοι κανόνες επιχειρούν να καταστήσουν απόλυτα σαφείς τις χρεώσεις πρόσθετων εξόδων, κατά τη αγορά προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα πρέπει, πλέον, να αναφέρονται με τη συνολική τους τιμή, μαζί με τυχόν πρόσθετα έξοδα ή τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν τα πρόσθετα έξοδα, να υπολογιστούν.

Σε ό,τι αφορά στις επιστροφές χρημάτων, πρέπει να γίνονται μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της ειδοποίησης για την υπαναχώρηση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, καθώς προβλέπει ότι μια ιστοσελίδα θα πρέπει να προειδοποιεί, να ενημερώνει και να ζητά τη συγκατάθεση του χρήστη, εάν επιθυμεί να αποθηκεύσει πληροφορίες από τον υπολογιστή του ή να ανιχνεύσει τη διαδικτυακή του δραστηριότητα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση εάν τα προσωπικά δεδομένα χαθούν ή κλαπούν και είναι πιθανό να παραβιαστεί το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021