Νέοι κανόνες της Ε.Ε. καθιστούν τις οικιακές συσκευές πιο βιώσιμες

Νέα

04 Οκτωβρίου 2019

Νέες προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα, όπως ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, ηλεκτρονικές οθόνες, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν, για πρώτη φορά, κατασκευαστικές απαιτήσεις, που δίνουν αυξημένες δυνατότητες επισκευής και ανακύκλωσης. Τα νέα μέτρα μπορούν να φέρουν σε κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό εξοικονόμηση €150 ετησίως - κατά μέσο όρο - και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας που ισούται με την ετήσια κατανάλωση της Δανίας έως το 2030 και αντιστοιχεί σε μείωση άνω των 46 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2.

Νέες προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα, όπως ψυγεία, πλυντήρια και τηλεοράσεις, ενέκρινε η Ε.Ε.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης, ενέκρινε 10 κανονισμούς εφαρμογής για τον οικολογικό σχεδιασμό των οικιακών συσκευών, οι οποίοι καθορίζουν την ενεργειακή απόδοση και άλλες απαιτήσεις. Αφορούν ψυγεία, πλυντήρια πιάτων και ρούχων, ηλεκτρονικές οθόνες (συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων), εξωτερικά τροφοδοτικά ρεύματος, ηλεκτροκινητήρες, ψυγεία με λειτουργία άμεσης πώλησης και μηχανήματα αυτόματης πώλησης κρύων ποτών, μετασχηματιστές ισχύος και εξοπλισμό συγκόλλησης.

Η βελτίωση του οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων θα συμβάλλει στην εφαρμογή της αρχής της “ενεργειακής απόδοσης”, που συνιστά προτεραιότητα της Ένωσης. Εντάσσεται δε στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα της Ευρώπης και της προσφοράς φθηνότερης ενέργειας στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Οικολογικός σχεδιασμός
“Είτε πρόκειται για ενίσχυση της δυνατότητας επισκευής, είτε για βελτίωση της κατανάλωσης νερού, ο ευφυής οικολογικός σχεδιασμός μας κάνει να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας πιο αποτελεσματικά, με σαφή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη”, σχολίασε ο κ. Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα.

Σχολιάζοντας τη θέσπιση των νέων μέτρων, ο κ. Monique Goyens, Γενικός Διευθυντής του BEUC, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών, δήλωσε: “Οι νέες απαιτήσεις επισκευής θα συμβάλουν στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής καθημερινών οικιακών συσκευών, η οποία σήμερα είναι σύντομη. Η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει με πέντε προϊόντα, που έχουν οι περισσότεροι καταναλωτές στο σπίτι τους. Ενθαρρύνουμε τους νομοθέτες να καταστήσουν δυνατή την επισκευή περισσότερων κατηγοριών προϊόντων”.

Εξοικονόμηση
Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα νέα μέτρα, μαζί με τη σήμανση ενεργειακής απόδοσης, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2019, θα αποδώσουν 167 TWh τελικής εξοικονόμησης ενέργειας ετησίως, έως το 2030. Οι εξοικονομήσεις αυτές υπερβαίνουν εκείνες που επιτυγχάνονται με τις υπάρχουσες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και της υφιστάμενης σήμανσης ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες αναμένεται να επιτύχουν ετήσια εξοικονόμηση περίπου 150 εκατ. τόνων ισοδύναμου πετρελαίου μέχρι το 2020, περίπου ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας Ιταλία. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ήδη μια μέση εξοικονόμηση μέχρι €285 ετησίως στους οικιακούς λογαριασμούς ενεργειακής κατανάλωσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας