Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για το έργο του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”

Νέα

08 Ιουλίου 2019

Ένα από τα πλέον εμβληματικά και φιλόδοξα έργα για την ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα, το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” δείχνει, μετά από μια τουλάχιστον δεκαετία από τη σύλληψή του, να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ο δρόμος για το έργο άνοιξε - και τυπικά - με την υπογραφή των συμβάσεων για το έργο, προϋπολογισμού 621 εκατ., ανάμεσα στους αναδόχους και την “Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ”.

Εντός του έτους, ξεκινούν οι εργασίες για το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης του ελληνικού Δημόσιου Τομέα

Σκοπός του έργου είναι να συνδεθούν 34.000 κτήρια φορέων του Δημοσίου, με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν, πλέον, να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Το έργο θα παρέχει στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίησή του θα ανοίξει το δρόμο για παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.


Μέσω του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου, εξαιτίας της άθροισης της ζήτησης και της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, με την εξοικονόμηση να εκτιμάται σε 150 εκατ.

Αναλυτικά, το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη. Το έργο αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων.

Οι ανάδοχοι

Βασικός στόχος του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο, που στεγάζει δημόσιο φορέα, ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το Διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το έργο του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” αποτελείται πρακτικά από δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και το δεύτερο τις υποδομές.

Από το συνολικό προϋπολογισμό των 621 εκατ. το μεγαλύτερο μέρος, περί τα 448 εκατ., αφορά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που θα παρέχονται στο Δημόσιο. Ανάδοχοι για τις υπηρεσίες αυτές είναι και οι τέσσερις πάροχοι ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet. Όσον αφορά τις υποδομές αυτές περιλαμβάνουν τις υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης για το έργο, καθώς επίσης την κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX - Syzefxis IntereXchange), καθώς και υποδομές κέντρων δεδομένων, όπως και κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας