Προχωρά η εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους ανά την Ευρώπη

Νέα

16 Μαΐου 2019

Προχωρά, πανευρωπαϊκά, το έργο της εγκατάστασης δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU. Η φιλόδοξη πρωτοβουλία WiFi4EU χρηματοδοτεί δήμους απ’ όλη την Ευρώπη για την εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους. Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δεύτερης - κατά σειρά - πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το WiFi4EU, η οποία διήρκεσε από τις 4 έως τις 5 Απριλίου.

3.400 δήμοι θα λάβουν κουπόνια αξίας €15.000 έκαστο, για να καλύψουν το κόστος εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-FiΣύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, 3.400 δήμοι απ’ όλη την Ευρώπη θα λάβουν κουπόνια αξίας €15.000 το καθένα, για να καλύψουν το κόστος εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως σε δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα ή πλατείες. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δεύτερη πρόσκληση ήταν €51 εκατ. και οι αιτήσεις προέρχονταν απ’ όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Αθροιστικά, σχεδόν 9.000 κουπόνια θα διατεθούν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το WiFi4EU.

Να σημειωθεί ότι δύο ακόμη προσκλήσεις θα διοργανωθούν έως το τέλος του 2020, από τις οποίες η μία εντός του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα
Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κουπόνια WiFi4EU για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi (σημείων ασύρματης πρόσβασης) στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής, τα οποία έχουν επιλέξει. Το κόστος συντήρησης του δικτύου θα καλυφθεί από τον κάθε Δήμο. Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια. Τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα χρηματοδοτηθούν δίκτυα, που δεν αναπαράγουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές παρόμοιας ποιότητας.

Να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, περισσότεροι από ένας στους πέντε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην ειδική διαδικτυακή πύλη WiFi4EU. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι €120 εκατ. για την περίοδο 2018-2020 και καλύπτει τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, που “έτρεξε” το 2018, επιλέχθηκαν 2.800 δήμοι, οι οποίοι έλαβαν κουπόνι WiFi4EU ύψους €15.000. Συνολικά, το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα καλύψει 8.000 δήμους σε ολόκληρη την Ε.Ε., έως το 2020.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει ως στόχο να συνδέσει κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020. Η πρωτοβουλία WiFi4EU εντάσσεται στη μεταρρύθμιση των κανόνων της Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία συμπεριλαμβάνει νέα μέτρα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021