Νέα Οδηγία για ψηφιακά “πορτοφόλια”, mobile πληρωμές, εικονικά νομίσματα

Νέα

10 Απριλίου 2019

Αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας στις πληρωμές χωρίς μετρητά, εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα Κοινοτική Οδηγία, την οποία τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν εντός δύο ετών, καλύπτει όχι μόνο τις παραδοσιακές πληρωμές με μέσα πλην μετρητών, όπως τραπεζικές κάρτες και επιταγές, αλλά και τα νέα μέσα, όπως ψηφιακά πορτοφόλια, mobile πληρωμές και εικονικά νομίσματα. Με την Οδηγία, την οποία ενέκρινε χθες τύποις το Συμβούλιο, οι ισχύοντες κανόνες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα εξασφαλίζοντας ένα σαφές, σταθερό και τεχνολογικά ουδέτερο νομικό πλαίσιο. Καταργούνται, επίσης, τα λειτουργικά εμπόδια που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, ενώ  προβλέπονται μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά δόλιες τεχνικές, όπως το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming).

Τα κράτη-μέλη έχουν διορία δύο ετών για να θέσουν σε εφαρμογή τους νέους κανόνεςΜία από τις βασικές διατάξεις είναι η εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα: προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε, τεσσάρων ή τριών ετών, ανάλογα με το έγκλημα, όταν ο δικαστής επιβάλει “μέγιστη” ποινή στερητική της ελευθερίας σε περίπτωση απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. “Πράξεις, όπως η συλλογή και κατοχή μέσων πληρωμής με σκοπό την απάτη, μέσω ηλεκτρονικού “ψαρέματος”, αντιγραφής δεδομένων κάρτας ή ανακατεύθυνσης των χρηστών σε ψευδεπίγραφους ιστοτόπους, θα πρέπει επομένως να συνιστά αυτοτελές ποινικό αδίκημα, χωρίς να απαιτείται να γίνει πράγματι δόλια χρήση των μέσων πληρωμής πλην των μετρητών”, αναφέρει η Οδηγία.

Σε κάθε περίπτωση, η Οδηγία προβλέπει στοιχειώδεις κανόνες και τα κράτη-μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερους ποινικούς κανόνες όσον αφορά την απάτη και την πλαστογραφία μέσων πληρωμής πλην των μετρητών, μεταξύ άλλων δίνοντας ευρύτερο ορισμό των αδικημάτων. 

“Ψάρεμα”
Στο μεταξύ, η νέα Οδηγία εναρμονίζει τους ορισμούς για μια σειρά ηλεκτρονικών εγκλημάτων, όπως η παραβίαση του υπολογιστή του θύματος (hacking) και το ηλεκτρονικό “ψάρεμα”. Τέλος, οι νέοι κανόνες προβλέπουν την παροχή βοήθειας, ώστε τα θύματα να είναι επαρκώς ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και οι πολίτες να γνωρίζουν πώς μπορούν να προστατεύονται από τέτοιου είδους απάτες. Το 2013, εκτιμάται ότι κλάπηκαν €1,44 δις από εγκληματίες μέσω απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Κάθε χρόνο στέλνονται στους ευρωπαίους πολίτες 36 δις μηνύματα ηλεκτρονικού “ψαρέματος”. “Οι νέες τεχνολογίες πληρωμών περιλαμβάνουν τη χρήση νέων μέσων πληρωμής, τα οποία, ενώ προσφέρουν νέες δυνατότητες στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αυξάνουν επίσης τις δυνατότητες απάτης. Επομένως, το νομικό πλαίσιο οφείλει να παρακολουθεί τις εν λόγω τεχνολογικές εξελίξεις, βάσει μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης”, αναφέρει το κείμενο της Οδηγίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας