Νέο ειδικό φορέα για την κυβερνοασφάλεια δημιουργεί η Ευρώπη

Νέα

14 Μαρτίου 2019

Να θωρακίσει περαιτέρω το ευρωπαϊκό έδαφος από πάσης φύσης ψηφιακές απειλές και να εξελιχθεί σε παγκόσμιο “παίκτη” στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, επιχειρεί η Ευρώπη, μέσα από μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Σε θεσμικό επίπεδο, αυτές τις ημέρες “πέρασαν” από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο δύο μείζονος σημασίας παρεμβάσεις για την ψηφιακή ασφάλεια. Αφενός η Ε.Ε. δημιουργεί, για πρώτη φορά, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας. Το σύστημα θα διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, που αποτελούν αντικείμενα εμπορικής συναλλαγής στην Ε.Ε., πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Αφετέρου, η Ένωση δημιουργεί μια νέα, συμπληρωματική δομή του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Η Ένωση, με μια σειρά κινήσεων, επιχειρεί να ενισχύσει τις ψηφιακές της άμυνες έναντι των ψηφιακών επιθέσεωνΤο Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό, Τεχνολογικό και Ερευνητικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Θα συσταθεί για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 ως 31η Δεκεμβρίου 2029, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ένα δίκτυο Εθνικών Κέντρων Συντονισμού. Από κοινού οι δύο αυτές δομές θα ενισχύσουν την αυτονομία της Ε.Ε. στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ικανότητά της να προστατεύεται έναντι των συνεχώς αυξανόμενων κυβερνοαπειλών. Το νέο Κέντρο, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον ENISA, που θα αναβαθμιστεί σε μόνιμο οργανισμό της Ε.Ε. για την κυβερνοασφάλεια, όταν το σχέδιο της Πράξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εγκριθεί επισήμως, φέτος την Άνοιξη. 

Χρηματοδοτήσεις
Το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό, Τεχνολογικό και Ερευνητικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας θα αποτελέσει, επίσης, το βασικό εργαλείο συγκέντρωσης επενδύσεων που προορίζονται για την ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας. Θα ενεργεί δε ως μηχανισμός υλοποίησης για οικονομική στήριξη από τα προγράμματα “Ορίζων Ευρώπη” και “Ψηφιακή Ευρώπη” σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. “Είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ε.Ε. να διασφαλίζει ότι έχουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να προστατεύσουμε τα δίκτυά μας και τις ψηφιακές υπηρεσίες μας”, τόνισε ο Υπουργός Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Alexandru Petrescu. 

Πιστοποίηση
Η δεύτερη σημαντική κίνηση της Ε.Ε. στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας είναι το προωθούμενο πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, το οποίο υιοθέτησε σε ψηφοφορία του το Κοινοβούλιο. Τα μέλη του ενέκριναν την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με 586 ψήφους, έναντι 44 και 36 αποχών. Η ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών-μελών, υπογραμμίζει την αξία της πιστοποίησης των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δικτύων, του νερού, της ενέργειας και των τραπεζικών συστημάτων, πέραν των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών. Μέχρι το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει αξιολογήσει, εάν κάποιο από αυτά τα νέα συστήματα εθελοντικής συμμετοχής θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας