Νέο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο από τον Ιανουάριο του 2021

Νέα

13 Μαρτίου 2019

Νέο σύστημα ΦΠΑ θα διέπει τις ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο του 2021. Τα νέα σύστημα αναμένεται να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ανακτήσουν φορολογικά έσοδα της τάξης €5 δις, που χάνονται ετησίως στον τομέα των διαδικτυακών πωλήσεων, ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε €7 δις έως το 2020. Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ τα κράτη-μέλη πρέπει να μεταφέρουν τους νέους κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τα τέλη του 2020. Το δρόμο για την εφαρμογή του νέου συστήματος ΦΠΑ προλειαίνει χθεσινή συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, που επιτεύχθηκε σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, επί μιας σειράς κανόνων, που θα εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή του νέου συστήματος ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ανακτήσουν έσοδα ύψους €5 δις που χάνονται ετησίως στις διαδικτυακές πωλήσειςΗ νέα νομοθεσία φιλοδοξεί να οδηγήσει σε απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις, με παράλληλη διασφάλιση ότι οι διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν το ρόλο που τους αναλογεί στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. “Καλύπτουμε, βήμα προς βήμα, τα κενά λόγω των οποίων χάνονται φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα οι χώρες της Ε.Ε. να στερούνται πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις. Παράλληλα, προσαρμόζουμε τους κανόνες ΦΠΑ στον 21ο αιώνα και σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη οικονομία”, σχολίασε σχετικά ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, κ. Πιερ Μοσκοβισί. 


Είσπραξη ΦΠΑ
Σε γενικές γραμμές, οι κανόνες που συμφωνήθηκαν χθες αντιμετωπίζουν μια σειρά από ζητήματα στο υφιστάμενο σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ένα από τα θέματα αυτά είναι η αντιμετώπιση της μη τήρησης των υποχρεώσεων ως προς τον ΦΠΑ επί των πωλήσεων που διευκολύνονται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, εταιρείες εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν αποθήκες ή τα λεγόμενα “κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών” εντός της Ε.Ε., μπορούν να πωλούν αγαθά στους καταναλωτές της Ένωσης μέσω διαδικτυακών αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογικές Αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά.

Σύμφωνα με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017, θα θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως πωλητές, όταν διευκολύνουν τις πωλήσεις αγαθών αξίας έως €150 σε πελάτες εντός της Ε.Ε. από επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους. Σημειωτέον ότι οι ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται, όταν επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για την πώληση εμπορευμάτων μέσω “κέντρων εκτέλεσης παραγγελιών” εντός της Ε.Ε., ανεξάρτητα από την αξία τους, ώστε να παρέχεται στις φορολογικές Αρχές η δυνατότητα να ζητούν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν λόγω πωλήσεις.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει, επίσης, να τηρούν αρχεία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν. Οι κανόνες, που συμφωνήθηκαν χθες, προσδιορίζουν λεπτομερέστερα πότε θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν την εν λόγω παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και πότε όχι, με βάση αφενός το κατά πόσον καθορίζουν ή όχι τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής και αφετέρου τη συμμετοχή τους στην πληρωμή ή την παραγγελία και την παράδοση των αγαθών. 

Πύλη για τον ΦΠΑ
Η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική πύλη για τον ΦΠΑ, ή αλλιώς “κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης”, που δημιουργείται με τα νέα μέτρα, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά μέσω του Διαδικτύου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην Ε.Ε. όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μίας εύχρηστης διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους. Χωρίς την πύλη, θα ήταν υποχρεωμένες να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. στο οποίο επιθυμούν να πωλούν, κατάσταση την οποία προβάλλουν οι επιχειρήσεις ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το “κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ” θα μπορούν να εγγράφονται στην εν λόγω υπηρεσία στα κράτη-μέλη από την 1η Οκτωβρίου του 2020.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020