Ανεπαρκείς οι ενέργειες των Facebook, Google και Twitter για τα fake news

Νέα

01 Μαρτίου 2019

Ανεπαρκείς κρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες των Facebook, Google και Twitter για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο (fake news) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες θεωρείται ότι δεν έχουν κάνει αρκετά όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε χθες να παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τη πρόοδο που έχουν σημειώσει στον έλεγχο της τοποθέτησης διαφημίσεων, τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης, το κλείσιμο ψεύτικων λογαριασμών και τα συστήματα επισήμανσης αυτοματοποιημένων μποτ. “Οι πλατφόρμες δεν έχουν παράσχει αρκετά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι νέες πολιτικές και εργαλεία αναπτύσσονται εγκαίρως και με επαρκείς πόρους σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι εκθέσεις παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί”, σημειώνουν σε κοινή τους δήλωση ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Άντρους Άνσιπ, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων, Βιέρα Γιούροβα, ο Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Η Επιτροπή ζητεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο που έχει σημειωθείΝα σημειωθεί ότι οι τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν υπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και τους ζητήθηκε να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειες τους ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αποτελέσματα εκθέσεων
Από τις εκθέσεις που υπέβαλαν οι τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκύπτει:

- Όσον αφορά το Facebook ότι δεν έχει αναφέρει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, που αναλήφθηκαν τον Ιανουάριο, για τον έλεγχο των τοποθετήσεων διαφημίσεων. Επίσης, ενώ η έκθεση παρέχει ενημέρωση σχετικά με περιπτώσεις παρεμβολής τρίτων χωρών σε κράτη μέλη της Ε.Ε., δεν αναφέρει πόσοι ψεύτικοι λογαριασμοί καταργήθηκαν λόγω κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Η Google, σύμφωνα με την Επιτροπή, παρείχε στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου των τοποθετήσεων διαφημίσεων στην Ε.Ε., ανά κράτος μέλος. Ωστόσο, οι παράμετροι που παρασχέθηκαν δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες και δεν διευκρινίζουν κατά πόσον τα μέτρα ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ή για άλλους λόγους. Στις 29 Ιανουαρίου, η Google δημοσίευσε νέα πολιτική για τις “εκλογικές διαφημίσεις” και θα ξεκινήσει τη δημοσίευση έκθεσης για τη διαφάνεια των πολιτικών διαφημίσεων, μόλις οι διαφημιστές αρχίσουν να προβάλλουν τέτοιες διαφημίσεις. Η Google δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή των πολιτικών της σχετικά με την ακεραιότητα των υπηρεσιών για τον Ιανουάριο.

- Τέλος, το Twitter δεν παρείχε παραμέτρους σχετικά με τις δεσμεύσεις για βελτίωση του ελέγχου των τοποθετήσεων διαφημίσεων. Όσον αφορά την ακεραιότητα των υπηρεσιών, το Twitter πρόσθεσε πέντε νέα σύνολα λογαριασμών, μεταξύ των οποίων πολλούς λογαριασμούς σε τρίτες χώρες, στο αρχείο ενδεχόμενων εξωτερικών επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό και παρέχει δυνατότητα αναζήτησης, αλλά δεν ανέφερε παραμέτρους για τη μέτρηση της προόδου που έχει σημειωθεί. 

Κώδικας Δεοντολογίας
Ο κώδικας δεοντολογίας, που έχουν υπογράψει οι τρεις εταιρείες, καθορίζει μια σειρά δεσμεύσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

- Η παρεμπόδιση των διαφημιστικών εσόδων για λογαριασμούς και ιστότοπους που διαστρεβλώνουν πληροφορίες.

- Η πρόβλεψη δυνατότητας δημοσιοποίησης της πολιτικής διαφήμισης και καταβολή προσπαθειών για τη δημοσιοποίηση της διαφήμισης βάσει θέματος.

- Η θέσπιση σαφούς και δημόσια διαθέσιμης πολιτικής σχετικά με την ταυτότητα και τα διαδικτυακά μποτ και λήψη μέτρων για το κλείσιμο ψεύτικων λογαριασμών.

- Η παροχή εργαλείων, ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε διαφορετικές απόψεις σχετικά με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ, παράλληλα, θα δίνεται προτεραιότητα στις αξιόπιστες πηγές.

- Η παροχή πρόσβασης σε δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σε ερευνητές για την παρακολούθηση και την καλύτερη κατανόηση της διάδοσης και των επιπτώσεων της παραπληροφόρησης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020