Η Ευρώπη εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο

Νέα

11 Δεκεμβρίου 2018

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο, προωθεί με γρήγορες διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της Ένωσης είναι να θωρακίσει - μεταξύ άλλων - τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, αλλά και στις αντίστοιχες που πραγματοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έως το 2020. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, όπως η δημιουργία συστήματος ταχείας ειδοποίησης και η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, που υπογράφηκε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Προβλέπει, επίσης, αύξηση των πόρων που διατίθενται γι' αυτόν τον σκοπό.

Οργανωμένο σχέδιο δράσης ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και των εθνικών και τοπικών εκλογών στα κράτη-μέλη έως το 2020
Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων της Ε.Ε. και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και της Ε.Ε. Η βελτίωση του εντοπισμού είναι η πρώτη από αυτές. Σύμφωνα με τον Κοινοτικό σχεδιασμό, οι Ειδικές Ομάδες Στρατηγικής Επικοινωνίας και η Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών της Ε.Ε. που υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα ενισχυθούν με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ευαισθητοποίηση για τον αρνητικό της αντίκτυπο αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από €1,9 εκατ. το 2018 σε €5 εκατ. το 2019.


Συντονισμένη αντίδραση
Η δεύτερη συνιστώσα του σχεδίου δράσης αφορά τη συντονισμένη αντίδραση με τη δημιουργία ενός ειδικού συστήματος ταχείας ειδοποίησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των κρατών-μελών. Στόχος είναι να διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων και αξιολογήσεων των εκστρατειών παραπληροφόρησης και να παρέχονται ειδοποιήσεις σχετικά με τις απειλές παραπληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Η τρίτη παράμετρος του σχεδίου δράσης έχει να κάνει με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες τον Κώδικα Δεοντολογίας καλούνται να υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του κώδικα, εστιάζοντας σε επείγουσες δράσεις, που αφορούν τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Αυτές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης, την ενίσχυση των προσπαθειών για κλείσιμο ενεργών ψεύτικων λογαριασμών, την επισήμανση των μη ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων (μηνυμάτων που διαδίδονται από αυτοματοποιημένα προγράμματα) και τη συνεργασία με ελεγκτές γεγονότων και πανεπιστημιακούς ερευνητές. 

Ευαισθητοποίηση
Ο τέταρτος άξονας του σχεδίου δράσης εναντίον της παραπληροφόρησης αφορά την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών. Εκτός από τις στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη θα προωθήσουν την εκπαίδευση των εργαζομένων στα μέσα επικοινωνίας με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων. Θα δοθεί στήριξη στις εθνικές διεπιστημονικές ομάδες ανεξάρτητων ελεγκτών γεγονότων και ερευνητών για να εντοπίζουν και να αποκαλύπτουν εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Χρονοδιάγραμμα
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης:
- Το σύστημα ταχείας ειδοποίησης θα δημιουργηθεί έως τα τέλη Μαρτίου του 2019, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών.

- Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή, έως τα τέλη του 2018, την πρώτη έκθεση ενημέρωσης όσον αφορά την εφαρμογή, την οποία η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στα τέλη Ιανουαρίου του 2019. Από τον Ιανουάριο έως το Μάιο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σε μηνιαία βάση.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας