Μικρό το “ηλεκτρονικό καλάθι” των ελληνικών εταιρειών: Μία στις δέκα πωλεί online

Νέα

19 Δεκεμβρίου 2014

Μικρό παραμένει το “ηλεκτρονικό καλάθι” των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς λιγότερες από μία στις δέκα εταιρείες αξιοποιεί το e-commerce, διαθέτοντας τα προϊόντα της online. Ποσοστιαία και σε ό,τι αφορά το τρέχον έτος, μόλις το 9,23% των εγχώριων εταιρειών (2.132 επιχειρήσεις σε δείγμα 23.098) έλαβε παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου, ποσοστό στάσιμο σε σχέση με το 2013, όταν βρισκόταν στο 9,12%.

Η χαμηλή διείσδυση των online πωλήσεων έρχεται σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά χρήσης υπολογιστή και ίντερνετΣύμφωνα με την έρευνα για τη Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής από τις επιχειρήσεις για το 2014, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν και οι οποίες είχαν συνολικό τζίρο €219.830.219.941, μόλις τα €3.504.355.491, δηλαδή στο 1,59% του συνολικού τζίρου προήλθε, το 2014, από το ηλεκτρονικό κανάλι (1,21% το 2013).

Την ίδια στιγμή, από τις 23.098 επιχειρήσεις, που ερευνήθηκαν το 2014, οι 3.154 απάντησαν ότι έκαναν αγορές μέσω ιστοσελίδας, ποσοστό 13,66%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2013 ήταν 18,14%.

Η χαμηλή διείσδυση των online πωλήσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις έρχεται σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ίντερνετ από τις εγχώριες εταιρείες, οι οποίες είναι - σε μεγάλο βαθμό - ψηφιακά “εγγράμματες”.

Το 2014, σε σύνολο 23.098 επιχειρήσεων, οι 20.756 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αριθμός που μεταφράζεται ποσοστιαία σε 89,86% και είναι μειωμένος έναντι του 2013, οπότε το σχετικό ποσοστό είχε ανέλθει σε 90,39%.

Από τις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή οι 20.578 είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ποσοστό 89,09% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων από 87,30% ένα χρόνο νωρίτερα (στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί, συσκευές μικρού μεγέθους - PDA - και “έξυπνα” κινητά).

Επίσης, από τις επιχειρήσεις με πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 14.287 είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο (website), ποσοστό 61,85% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων από 60,59% το 2013.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ταχύτητες
Από τις επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση του Διαδικτύου, ένα ποσοστό 47,3% απολαμβάνει ταχύτητες (download) τουλάχιστον 10Mbps, αλλά κάτω από 30Mbps, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα το 34,98% αρκείται σε ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps, αλλά κάτω από 10Mbps.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Από τις 20.578 επιχειρήσεις, που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 2014, οι 20.022 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ. ADSL, SDSL, VDSL, FTTH - τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi).

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα, το 2014 σε σύνολο 872.098 απασχολούμενων, οι 393.893 κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εργασία τους, ποσοστό 45,17%, ενώ οι 323.864 έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό 37,14%.

Στο …σύννεφο
Σταδιακά, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι ανακαλύπτουν, πάντως, τα οφέλη του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing), κάνοντας χρήση σχετικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το 2014, από τις 20.578 επιχειρήσεις, που απάντησαν ότι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι 1.756 δήλωσαν ότι αγόρασαν υπηρεσίες, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται σε 8,54%.

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με τη μεγαλύτερη χρήση είναι το e-mail με ποσοστό 66,91% και η αποθήκευση αρχείων με 49,91%, ενώ η μικρότερη χρήση είναι στις εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) με ποσοστό 25,26%.


Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Στον αντίποδα, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών - 18.822 επιχειρήσεις - απάντησαν ότι δεν αγόρασαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται σε 91,46%, με κυριότερο λόγο (43,1%) τη μη επαρκή γνώση του Cloud.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021