“Πράσινο φως” από τις Βρυξέλλες στο έργο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”

Νέα

07 Δεκεμβρίου 2018

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται σταδιακά ένα από τα πλέον φιλόδοξα δημόσια έργα για την ηλεκτρονική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”. Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του έργου έγινε με το “πράσινο φως”, που έδωσαν οι Jaspers, το υποστηρικτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχεδίαση επενδυτικών προτάσεων υψηλής κλίμακας, στο φάκελο του έργου, που υπέβαλε η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Ύστερα από μια πολύμηνη διαδικασία ανασκόπησης του φακέλου του έργου και των τεχνο-οικονομικών δεδομένων, που αναφέρονται σε αυτόν, οι Jaspers αξιολόγησαν θετικά το έργο, ανοίγοντας το δρόμο για την περαιτέρω υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου.

Οι Jaspers,  το υποστηρικτικό όργανο της Ε.Ε. για τις δράσεις υψηλής κλίμακας, ενέκρινε το φάκελο για το έργοΤο έργο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (κατ’ εφαρμογή του Ν.3979/2011), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη. Μέσω του έργου παρέχεται κάλυψη σε 34.000 σημεία παρουσίας (κτήρια) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το έργο αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων. Μέσω του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, θα αναβαθμιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές όλου του Δημόσιου Τομέα, ώστε όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν πλέον στη διάθεση τους ευρυζωνικές υπηρεσίες για τη μεταξύ τους συνέργεια και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με υπολογισμούς θα μειωθούν οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου κατά €50 εκατ. ετησίως, εξαιτίας της άθροισης της ζήτησης. 

Με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ
Το “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” είναι ένα από τα κομβικά έργα, τα οποία φιλοδοξούν να μειώσουν το ψηφιακό χάσμα, που χωρίζει την Ελλάδα από τις τεχνολογικά “ώριμες” αγορές της Ευρώπης και του κόσμου. Για τη διαμόρφωση του φακέλου, που υποβλήθηκε προς αξιολόγηση/έγκριση στους Jaspers, συνεργάστηκαν η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”, τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ.

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε παραλάβει την έγκριση των Jaspers της Ε.Ε. για το Φάκελο Μεγάλου Έργου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Ολοκληρώθηκε ένα σημαντικότατο βήμα και έπονται και άλλα, προς την τελική χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική και τις δυνατότητες της ΚτΠ ΑΕ, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αναδιοργάνωσή της, η οποία συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς”, σημείωσε σχολιάζοντας την έγκριση ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ κ. Δημήτρης Νικητόπουλος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020