Ενισχύσεις €485 εκατ. σε 328 νέους ερευνητές για καινοτόμα πλάνα “Made in Europe”

Νέα

16 Δεκεμβρίου 2014

Συνολική χρηματοδότηση €485 εκατ., υπό τη μορφή βραβείων, θα λάβουν 328 νέοι ερευνητές στην Ευρώπη για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών τους, σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες, που θα φέρουν τη “σφραγίδα made in Europe”.

Ηλεκτρονικά υφάσματα θα παράγουν ενέργεια από τη θερμοκρασία του σώματος Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, (ERC) επέλεξε 328 νέους ερευνητές, οι οποίοι θα λάβουν επιχορηγήσεις έως €2 εκατ. έκαστος. Πρόκειται για τον πρώτο “Starting Grant Competition”, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Η συγκεκριμένη πρόσκληση συγκέντρωσε 3.273 αιτήσεις, με το ποσοστό της επιτυχίας να ανέρχεται σε 10% (9% ένα χρόνο νωρίτερα). Φέτος, το ποσοστό των γυναικών ερευνητών, των οποίων οι καινοτόμες ιδέες έλαβαν το “πράσινο φως” για ενίσχυση ανέρχεται σε 33% από 30% το 2013.

Τα βραβεία δόθηκαν σε ερευνητές 38 εθνικοτήτων (μεταξύ των οποίων και Έλληνες), οι οποίοι φιλοξενούνται σε 180 διαφορετικά ερευνητικά ινστιτούτα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε., αλλά και τις συνδεδεμένες με το πρόγραμμα - πλαίσιο για την έρευνα χώρες (αν και κανένα από αυτά δεν βρίσκεται στην Ελλάδα).

Η Γερμανία με 70 βραβεία, η Μεγάλη Βρετανία με 55, η Γαλλία με 43 και η Ολλανδία με 34, έλαβαν τη “μερίδα του λέοντος” των επιδοτήσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης.Οι ερευνητές, που διακρίθηκαν βρίσκονται, επίσης, εγκατεστημένοι σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, και Τουρκία, ενώ ένα πρόγραμμα αφορά το CERN στην Ελβετία.

Συνολικά, περίπου 40 ερευνητές δεν έλκουν την καταγωγή τους από την Ευρώπη, αλλά βρίσκονται εγκατεστημένοι σε αυτή, καθώς προέρχονται από περιοχές, όπως οι ΗΠΑ, η Ασία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσία. Επίσης, 18 ερευνητές - εκ των οποίων οι 13 Ευρωπαίοι - θα μετακινηθούν στη Γηραιά Ήπειρο από τον τόπο προέλευσης τους, προκειμένου να μετατρέψουν την καινοτόμα επενδυτική τους ιδέα σε πράξη.

Παραδείγματα
Οι ερευνητικές προτάσεις, που εγκρίθηκαν, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δράσης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν καινοτόμες ιδέες, όπως η κατασκευή ηλεκτρονικών υφασμάτων, τα οποία θα παράγουν ενέργεια, προερχόμενη από τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος (3D printing wearable thermoelectric textiles).

Στόχος του προγράμματος είναι να γίνει η Ευρώπη ανταγωνιστική στην έρευνα και την πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα, να δοθούν κίνητρα τόσο για την συγκράτηση και τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων ερευνητών, όσο και για την προσέλκυση μη Ευρωπαίων επιστημόνων, που θα εργασθούν ως ερευνητές στην Ευρώπη. Επίσης, στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο της “διαρροής εγκεφάλων” προς άλλες ηπείρους και να υποστηριχθούν τόσο οι νέοι, όσο και οι καταξιωμένοι ερευνητές, με κριτήριο την αριστεία.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας