Πολιτική συμφωνία Συμβουλίου - Κοινοβουλίου: 5G έως το 2020 στην Ευρώπη

Νέα

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

07 Ιουνίου 2018

Σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των Κοινοτικών κανόνων, που διέπουν τις Τηλεπικοινωνίες, κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος 5G έως το τέλος του 2020, αλλά και τη θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου χρέωσης για τις ενδοκοινοτικές κλήσεις. Συγκεκριμένα, η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε προβλέπει ότι τα τέλη ενδοκοινοτικών κλήσεων θα περιορίζονται στα €0,19 για τα τηλεφωνήματα και στα €0,06 για τα μηνύματα κειμένου.

Στα €0,19 το ανώτατο όριο για κλήσεις εντός Ε.Ε. Στα €0,06 για τα μηνύματα κειμένουΤα δύο Κοινοτικά όργανα, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, συμφώνησαν προσωρινά, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, για τη μεταρρύθμιση των σχετικών τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε., αποσκοπώντας στην ενίσχυση των επενδύσεων, που απαιτούνται για τη διασύνδεση του 5G για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. μέχρι το 2020, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Το μοντέλο συγχρηματοδότησης, που εισάγεται με την προσωρινή συμφωνία των δύο Οργάνων, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος. Ενθαρρύνει τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής πολιτικού μηχανικού, όπου αυτό είναι δυνατόν, καθώς και συμφωνιών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, εφόσον αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Eπίσης, στη βάση της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών και του Ευρωκοινοβουλίου, προβλέπεται ότι οι άδειες χρήσης του 5G θα δίνονται για διάστημα 20 ετών και όχι 25 όπως είχε αρχικά συζητηθεί. Σύμφωνα με την Επιτροπής, “στόχος είναι ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να ενισχύσει τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη την Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών”.

Κρυπτογράφηση
Στο μεταξύ, η συμφωνία προβλέπει νέα μέτρα για την προστασία των χρηστών smartphone, αλλά και ένα υποχρεωτικό σύστημα προειδοποίησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (112). Όσον αφορά τα smartphones, προβλέπεται ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συμβάντων ασφαλείας στους χρήστες.

Επίσης, το σχέδιο συμφωνίας προωθεί τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των τιμολογίων και τη δυνατότητα σύγκρισης των συμβατικών προσφορών. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεώνει τους παρόχους να ενημερώνουν τους καταναλωτές για να τους βοηθήσουν να παρακολουθούν καλύτερα τη χρήση του χρόνου ή του όγκου τιμολογίων. Οι συμβάσεις, που συνοδεύονται από συνοπτική και ευανάγνωστη περίληψη της σύμβασης, θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε επιστροφές και αποζημιώσεις.

Φορητότητα
Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει έναν αριθμό σε άλλο πάροχο για τουλάχιστον ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, εκτός εάν ο χρήστης παραιτηθεί ρητά από αυτό το δικαίωμα.

Άλλες διατάξεις απαιτούν την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές πληροφορίες και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που πρέπει να παρέχονται στους χρήστες με αναπηρίες.

Επιπλέον, ένα “αντίστροφο σύστημα 112” θα εξασφαλίσει την ειδοποίηση των πολιτών μέσω SMS σε περίπτωση επικείμενων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, όπως τρομοκρατική επίθεση ή φυσική καταστροφή. Επίσης, θα είναι δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων από εφαρμογές για κινητά και θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία γεωγραφικής εντοπισμού για ακριβέστερη θέση καλούντος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021