Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπηρεσία UberPop

Νέα

11 Απριλίου 2018

Απόφαση για τη χρήση της υπηρεσίες UberPop εξέδωσε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γνωμοδοτώντας στην υπόθεση της Uber France. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα κράτη - μέλη μπορούν να απαγορεύουν και να διώκουν ποινικώς την παράνομη άσκηση της δραστηριότητας μεταφορών στο πλαίσιο της υπηρεσίας UberPop, χωρίς να κοινοποιήσουν προηγουμένως στην Επιτροπή το σχέδιο νόμου, που προβλέπει ότι η άσκηση της δραστηριότητας αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα. Θυμίζουμε ότι η υπόθεση αφορά την Uber France, η οποία παρέχει, μέσω της γνωστής εφαρμογής, την υπηρεσία Uber Pop. Η υπηρεσία - ως γνωστό -  διευκολύνει την επαφή μη επαγγελματιών οδηγών, που χρησιμοποιούν το δικό τους όχημα και ατόμων που επιθυμούν να μετακινηθούν εντός πόλης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, που παρέχεται μέσω της εφαρμογής αυτής, η εταιρία καθορίζει τις τιμές, εισπράττει το κόμιστρο κάθε διαδρομής από τον πελάτη (και στη συνέχεια αποδίδει τμήμα του κομίστρου στον μη επαγγελματία οδηγό του οχήματος) και εκδίδει τις αποδείξεις.

Τα κράτη - μέλη μπορούν να απαγορεύουν και να διώκουν την παράνομη άσκηση της δραστηριότητας μεταφορών της υπηρεσίας UberPopΗ Uber France διώκεται ποινικώς επειδή οργάνωσε, μέσω της υπηρεσίας UberPop, σύστημα προς διευκόλυνση της επαφής πελατών και μη επαγγελματιών οδηγών, οι οποίοι μεταφέρουν πρόσωπα έναντι αμοιβής με οχήματα που έχουν λιγότερες από δέκα θέσεις. Η Uber France υποστηρίζει ότι η γαλλική νομοθεσία βάσει της οποίας διώκεται, συνιστά τεχνικό κανόνα, που αφορά υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας κατά την έννοια της Οδηγίας περί τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. 

Η Οδηγία
Η Οδηγία αυτή επιβάλλει στα κράτη - μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο νόμου ή ρύθμισης που θέτει τεχνικούς κανόνες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ειδάλλως ο εν λόγω νόμος ή ρύθμιση δεν μπορούν να αντιταχθούν μεταγενέστερα σε ιδιώτες. Εν προκειμένω, οι γαλλικές αρχές δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την επίμαχη ποινική νομοθεσία πριν από την ψήφιση της. Το Πλημμελειοδικείο Λίλλης, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, απεύθυνε ερώτημα στο Δικαστήριο αν οι γαλλικές Αρχές ήταν υποχρεωμένες ή όχι να κοινοποιήσουν προηγουμένως το σχέδιο νόμου στην Επιτροπή.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα κράτη - μέλη μπορούν να απαγορεύσουν την παράνομη άσκηση μιας δραστηριότητας μεταφορών, όπως η UberPop και να επιβάλουν κυρώσεις γι’ αυτήν, χωρίς να οφείλουν να κοινοποιήσουν προηγουμένως στην Επιτροπή το σχέδιο νόμου, που προβλέπει ότι η άσκηση της δραστηριότητας αυτής συνιστά ποινικό αδίκημα.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι στην υπόθεση “Uber Ισπανία” αποφάνθηκε ότι η παρεχόμενη στην Ισπανία υπηρεσία UberPop εμπίπτει στον τομέα των μεταφορών και δεν συνιστά υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας κατά την έννοια της Οδηγίας, κρίνοντας ότι ούτε η υπηρεσία UberPop στη Γαλλία εμπίπτει σε αυτή.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας