Νέος Κανονισμός για τα domain names με κατάληξη “.gr” ή “.ελ”

Νέα

27 Μαρτίου 2018

Την έκδοση νέου κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη “.gr” ή “.ελ.” αποφάσισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Μέσω του νέου Κανονισμού, η ΕΕΤΤ καθορίζει τους κανόνες για την εκχώρηση και διαχείριση του νέου Μητρώου domain names με κατάληξη “.ελ”, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική για τις χρεώσιμες πράξεις, που αφορούν τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη “.ελ”.

Μέσω του Κανονισμού, η ΕΕΤΤ καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική για τις πράξεις που αφορούν τα Ονόματα ΧώρουΣύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός, η εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.ελ” θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, όπου το πρώτο στάδιο θα διαρκέσει τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη “.ελ”, θα εκχωρούνται βάσει συγκεκριμένων περιορισμών. 

Παράλληλα, η ΕΕΤΤ προβαίνει σε τροποποίηση των τελών των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.gr”, όπου το μεταβλητό πεδίο αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Το τέλος εκχώρησης ή ανανέωσης ονομάτων χώρου δύο χαρακτήρων που καταβάλουν οι καταχωρητές στην ΕΕΤΤ μειώνεται από €500  σε €300. Επιπλέον, όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ, ετήσιο τέλος ύψους €100 θα επιβάλλεται σε όλους τους καταχωρητές. Το εν λόγω τέλος θα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα προπληρωμών του Μητρώου την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η ρυθμιστική Αρχή έκανε γνωστό ότι ο Κανονισμός έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.ελ” θα καθορισθεί με μεταγενέστερη απόφαση του προέδρου της ΕΕΤΤ. 

Eκχώρηση domain names
Ο νέος Κανονισμός ρυθμίζει τη διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των domain names, καθώς και τις υποχρεώσεις των καταχωρητών. Σύμφωνα με όσα προβλέπει, αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά: ονόματα χώρου δεύτερου επιπέδου με κατάληξη “.gr” ή “.ελ” και ονόματα χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη “.gr”, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό πεδίο.

Ο Κανονισμός προβλέπει, εξάλλου, ότι η καταχώρηση στο Μητρώο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “.gr” ή “.ελ” διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία πληροφορία. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης για Ονόματα Χώρου με κατάληξη “.gr” ή “.ελ” διαρκεί δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης καταχώρησης. H εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης

Να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, το Μητρώο ανήκει στην EETT, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. H EETT, ωστόσο, μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας