Το 2017 έτος συγχωνεύσεων και εξαγορών για τις υπηρεσίες colocation

Νέα

13 Μαρτίου 2018

Έτος έντονης κινητικότητας ήταν, για τον κλάδο των υπηρεσιών colocation, το 2017. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το περασμένο έτος σημειώθηκαν οι περισσότερες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των υπηρεσιών colocation.

Στη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδοΟ κλάδος των colocation υπηρεσιών αναπτύσσεται δυναμικά, καθώς το Internet of Things, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud computing, συνεχίζουν να αυξάνουν την ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων. Χαρακτηριστικό είναι πως, κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο, καταγράφοντας δραστηριότητα ύψους $20 δις.

Ωστόσο, σήμερα η βιομηχανία παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη, καθώς δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 1.000 πάροχοι, με τα στελέχη των εταιρειών που παρέχουν colocation υπηρεσίες να αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Schneider Electric, η οποία φιλοξενεί το webcast του International Colocation Club με θέμα: “Attracting Investors: What Colocation Providers Need to Know”. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η εταιρεία, οι πάροχοι υπηρεσιών colocation πρέπει να εξελιχθούν προκειμένου να προσελκύσουν τον σωστό τύπο επενδυτή για να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη τους.

Επενδυτές
“Οι πάροχοι colocation υπηρεσιών αξιολογούνται από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, όπου ο καθένας διαθέτει διαφορετική εμπειρία και προοπτική. Η κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία προσέλκυσης του σωστού τύπου επενδυτή για την επιχείρησή σας”, σχολιάζει ο Managing Director της εταιρείας BroadGroup Consulting, Steve Wallage.

Ο ίδιος συμπληρώνει πως “μετά από την πραγματοποίηση πολλών έργων “Δέουσας Επιμέλειας” (Due Diligence) για επενδυτές, υπάρχουν πολλοί τομείς, στους οποίους οι πάροχοι colocation υπηρεσιών μπορούν να βελτιωθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο τους στην αγορά”.

Η κατανόηση το πώς οι επενδυτές αξιολογούν μια πρόταση είναι ύψιστης σημασίας για την προσέλκυση και επίτευξη των σωστών επενδυτικών συμφωνιών κι αυτό θα είναι άλλωστε και το θέμα του πρώτου webcast με τίτλο “Attracting Investors”.

Παγκόσμια κοινότητα
Το webcast αποτελεί μέρος των δράσεων του οργανισμού International Colocation Club (ICC), το οποίο θα φέρει σε επαφή παρόχους colocation υπηρεσιών σε μία ετήσια εκδήλωση, όπου οραματιστές της τεχνολογίας, ηγέτες του κλάδου και ειδικοί third-party εταιρειών θα προσφέρουν δεδομένα και πληροφορίες, που θα βοηθήσουν τους παρόχους colocation υπηρεσιών να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτήν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη και αναπτυσσόμενη αγορά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα συζητηθούν συγκεκριμένοι τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, της διοίκησης, του πελατολογίου, του επιχειρηματικού πλάνου, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, της μελλοντικής στρατηγικής και των πλάνων εξόδου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας