Νέος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. ο Giovanni Buttarelli

Νέα

02 Δεκεμβρίου 2014

Την επίσημη τοποθέτηση του Ιταλού Giovanni Buttarelli στη θέση του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σώματος, κ. Martin Schulz, ο κ.  Buttarelli - μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Επόπτης - θα συνεπικουρείται στο έργο του από τον αναπληρωτή Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Πολωνό, Wojciech Wiewiorowski. Οι δύο άνδρες διαδέχονται τον Peter Hustinx, οποίος κατείχε τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τουλάχιστον επί μία δεκαετία.

Οι κ.κ. Buttarelli και Wiewiórowski αναδείχθηκαν μετά από πολύωρη ακρόαση στην αρμόδια Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου.

Το Κοινοβούλιο διορίζει Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, έπειτα από κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας θα είναι η υπογραφή της απόφασης διορισμού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου για τη νέα ομάδα των εποπτικών αρχών να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Αναπληρωτής Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ο Wojciech WiewiorowskiΟ ρόλος του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε μια χρονική συγκυρία, όπου η Ευρώπη ανοίγει, για τα καλά, το κεφάλαιο της προστασίας των δεδομένων. “Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα βασικό θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ψηφιακή εποχή”, σχολίασε σχετικά ο κ. Schulz.

Η θητεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, είναι πενταετής. Στη διάρκεια της, ο Επόπτης εξασφαλίζει ότι τα Όργανα και οι Οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών, όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνει παρακολουθώντας τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., παρέχοντας συμβουλές για την υιοθέτηση πολιτικών και νόμων, που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές για να εξασφαλίσει τη συνεπή προστασία των δεδομένων.

Βασικές αρχές
Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη δημιουργήθηκε το 2001. Οι βασικές αρχές, που διέπουν το θεσμό, είναι πως, όταν τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμου, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του. Ο ΕΕΠΔ εξασφαλίζει ότι αυτό συμβαίνει και παρέχει τις συμβουλές του για όλα τα θέματα, που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω “επεξεργασία” καλύπτει δραστηριότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών, η καταγραφή και αποθήκευσή τους, η ανάκτηση τους για ανάγνωση, η αποστολή ή διάθεση τους, καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της μετάδοσης, η διαγραφή, ή η καταστροφή δεδομένων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας