Επταετές σχέδιο δράσης για την Έρευνα και την Καινοτομία

Νέα

01 Δεκεμβρίου 2014

Εθνική στρατηγική για την Έρευνα και την Καινοτομία αποκτά η Ελλάδα, μέσα από ένα επταετές Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Το Σχέδιο Δράσης θα εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Στο πλαίσιο του, θα περιγράφονται όλες οι προτεραιότητες, που έχουν αναδειχθεί για δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εθνική στρατηγική σε έρευνα και καινοτομία
Τα παραπάνω προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, που ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο για την “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” θεσμοθετεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επί δεκαετίες ανέμεναν η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος.

Ειδικότερα, με το νέο Νόμο τα ερευνητικά κέντρα συνδέονται με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και ενισχύεται η περιφερειακή διάσταση της έρευνας. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσέλκυση επενδυτών και στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, η σύσταση, σε ήδη υπάρχουσες υποδομές, των τριών νέων ερευνητικών κέντρων στην Περιφέρεια (Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη), αναμένεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών περιφερειών και να συμβάλει στην ανάπτυξη τους.

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Περιφέρεια και την επιχειρηματική και παραγωγική κοινότητα. Παράλληλα, θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας για την καταγραφή, ανάπτυξη, αλλά και αποτίμηση δραστηριοτήτων της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσμοθετείται η απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης και βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων με ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων τους.

“Η Ελλάδα, αδιαμφισβήτητα, διαθέτει ένα ερευνητικό δυναμικό υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας και με το νέο νόμο καλύπτονται οι ανάγκες του και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να ενισχυθεί ο ρόλος στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει τα θεμέλια, ώστε η έρευνα και η καινοτομία να γίνουν βασικοί πυλώνες στο νέο αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο, που θα βάλει τη χώρα μας σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης για τη μετά την κρίση εποχή”, αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021