Η Ελλάδα υπογράφει τη Διακήρυξη για την Πληροφορική Υψηλών Επιδόσεων

Νέα

14 Νοεμβρίου 2017

Τις δυνάμεις της με άλλες 11 ευρωπαϊκές χώρες ενώνει η Ελλάδα, συνεργαζόμενη με την Ε.Ε. για την Πληροφορική Υψηλών Επιδόσεων. Η Ελλάδα έγινε η 12η χώρα, που υπογράφει τη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πληροφορική Υψηλών Επιδόσεων (HPC). Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα συμμετέχει έμπρακτα στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει την επόμενη γενιά υποδομών πληροφορικής και δεδομένων. Η εν λόγω διακήρυξη δρομολογήθηκε το Μάρτιο 2017 και υπογράφηκε από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Η χώρα συμμετέχει στην προσπάθεια της Ε.Ε. για την επόμενη γενιά υποδομών πληροφορικής και δεδομένωνΟι προσυπογράφοντες τη διακήρυξη έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν, για να καθιερώσουν ένα παγκοσμίου κύρους οικοσύστημα Πληροφορικής Υψηλών Επιδόσεων με την απόκτηση και τη λειτουργία υπερ-υπολογιστών παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και με την κατασκευή του κύριου εξοπλισμού, των εργαλείων λογισμικού και των εφαρμογών, που απαιτούνται για την τεχνολογία HPC. Στόχος είναι να διαθέτει η Ευρώπη λειτουργικούς ευρωπαϊκούς υπερ-υπολογιστές κλίμακας exa (πεντάκις εκατομμυριοστής κλίμακας) έως το 2022-2023. 

Η Ελλάδα υπέγραψε τη διακήρυξη στις 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα, ενώ η αρχική διακήρυξη υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της Ψηφιακής Ημέρας στη Ρώμη, το Μάρτιο τρέχοντος έτους. Έκτοτε, άλλες τέσσερεις χώρες έχουν ταχθεί υπέρ αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας: το Βέλγιο τον Ιούνιο, η Σλοβενία τον Ιούλιο, η Βουλγαρία και η Ελβετία τον Οκτώβριο. 

Καινοτόμες εφαρμογές
Όλα τα άλλα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες με το πρόγραμμα-πλαίσιο “Ορίζων 2020” για την έρευνα και την καινοτομία ενθαρρύνονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υπογράψουν τη Διακήρυξη EuroHPC.

Ο Αντιπρόεδρος Α. Άνσιπ, αρμόδιος για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και η αρμόδια Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, εξέφρασαν ανοιχτά την ικανοποίησή τους σχετικά με την είσοδο της Ελλάδας στην πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό βήμα για την EuroHPC: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί, πλέον, μέρος αυτού του φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να οδηγήσουμε τόσο στην παραγωγή και τη χρήση τεχνολογίας HPC στην Ευρώπη, όσο και να ανοίξουμε το δρόμο για νέες καινοτόμες εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, όπως ο σχεδιασμός και η προσομοίωση νέων ιατρικών θεραπευτικών αγωγών”, σημείωσαν οι Ευρωπαίοι Αξιωματούχοι. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας