“Πακέτο” προτάσεων για την ψηφιακή αγορά υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέα

28 Νοεμβρίου 2014

Τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των εταιρειών διαδικτυακής αναζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, ζητά από την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, με κοινό τους ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 384 ψήφους υπέρ, 174 κατά και 56 αποχές, οι Ευρωβουλευτές προτείνουν το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της διαδικτυακής αναζήτησης από τις άλλες εμπορικές υπηρεσίες τον συγκεκριμένων εταιρειών.

Διαχωρισμό δραστηριοτήτων στις εταιρείες διαδικτυακής αναζήτησης προτείνουν οι ΕυρωβουλευτέςΤο ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή αγορά αναζήτησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Καλεί δε την Επιτροπή "να αποτρέπει κάθε αθέμιτη πρακτική στην εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης", τονίζοντας ότι απαιτείται αμεροληψία και διαφάνεια στον ευρετηριασμό, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την ταξινόμηση του περιεχομένου από τις μηχανές αναζήτησης".

Δεδομένου ότι οι μηχανές αναζήτησης, όπως σημειώνουν οι Ευρωβουλευτές στο ψήφισμα, "μπορεί να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης" αλλά και λόγω της δυνατότητάς τους "να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν", καλούν επίσης την Επιτροπή "να εξετάσει προτάσεις για την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από άλλες εμπορικές υπηρεσίες, ως μακροπρόθεσμο μέσο".

Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα μπορούσε να δώσει πρόσθετο όφελος στην ευρωπαϊκή οικονομία ύψους έως και €260 δις το χρόνο, καθώς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, αναφέρει στο ψήφισμα του το Κοινοβούλιο. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς, η έλλειψη διαλειτουργικότητας και οι περιφερειακές και δημογραφικές ανισότητες στην πρόσβαση στην τεχνολογία.

Τηλεπικοινωνίες
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται η "ίση μεταχείριση στη διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβολές" και καλούν τα κράτη - μέλη να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, το οποίο "θα θέσει τέρμα στις χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της Ε.Ε., θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου και θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά".

Τέλος, καλούν την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών για το cloud computing, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα σέβεται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, θα είναι αξιόπιστο και προσιτό, διαλειτουργικό, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό.

Καμπανάκι
Το ψήφισμα των Ευρωβουλευτών “φωτογραφίζει” την αμερικανική εταιρεία Google (αν και δεν την κατονομάζει σε κανένα σημείο), η οποία ελέγχει το 90% της διαδικτυακής αγοράς αναζήτησης στην Ευρώπη, έναντι περίπου 68% στις ΗΠΑ.

Η πρόταση του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες Αρχές του ανταγωνισμού για διάσπαση - αν και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα - εκλαμβάνεται ως ένα πολιτικό μήνυμα της Ευρώπης προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και ασφαλώς, ως ένα σαφές μήνυμα προς τις αντιμονοπωλιακές Αρχές της Ευρώπης. Οι τελευταίες, ήδη από το 2010, επικεντρώνουν την έρευνα τους σε τέσσερα σημεία: πως η Google χρησιμοποιεί περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων, την κυριαρχία της στις διαφημίσεις, που αφορούν online αναζήτηση, τον τρόπο που παρουσιάζει τις υπηρεσίες αναζήτησης της σε σχέση με τους ανταγωνιστές και τους περιορισμούς, που υπάρχουν στο πως οι διαφημιστές μπορούν να “μεταφέρουν” τις εκστρατείες τους σε άλλες μηχανές αναζήτησης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ