Νέα

Ευρωπαϊκή επένδυση σε ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις

Εκατόν δέκα εννέα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) από 24 χώρες επέλεξε να χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. κατά τον τελευταίο γύρο του μηχανισμού για τις ΜΜΕ του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

20 Οκτωβρίου 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ