Νέα

Eνιαία πρότυπα για την ασφάλεια των συσκευών προωθεί η Ευρώπη

Ένα νέο πλαίσιο πιστοποίησης για τις συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο συσκευές και έναν ισχυρότερο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (ENISA) προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

12 Ιουλίου 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ