Νέα

“Κώδικα δεοντολογίας” για τα ρομπότ προετοιμάζει η Ευρώπη

Στη θέσπιση “Κώδικα Δεοντολογίας”, που θα θέτει κανόνες για τη χρήση τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή τα ρομπότ, προσανατολίζεται η Ευρώπη.

16 Ιανουαρίου 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

11

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2016/ 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ