Νέα

Υπεροπλία στις κβαντικές τεχνολογίες διεκδικεί η Ευρώπη

Παγκόσμια “υπεροπλία” στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας διεκδικεί η Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει μια εμβληματική πρωτοβουλία για την περίοδο 2018-2022, ενώ θα συνεχίσει να στηρίζει την πρωτοβουλία στην περίοδο 2021-2027 με τουλάχιστον €500 εκατ. από το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη”.

03 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ