Νέα

Κινητοποίηση €500 δις για χρηματοδότηση καινοτόμων έργων

Με πρόσθετα κονδύλια ενισχύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), με στόχο την κινητοποίηση €500 δις για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων. 

13 Δεκεμβρίου 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ