Νέα

Πολιτική συμφωνία για το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη 2021-2027”

Σε μερική πολιτική συμφωνία για το πιο φιλόδοξο -μέχρι σήμερα- πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης, το «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2027 κατέληξαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

22 Μαρτίου 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ