Τελετή Απονομής Βραβείων, THE DIGITAL GATE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

The HUB EVENTS
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Τελετή Απονομής Βραβείων, THE DIGITAL GATE

Τελετή Απονομής Βραβείων, THE DIGITAL GATE

Το The Digital Gate είναι ένας διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας που στόχο έχει την εξεύρεση και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και θα βελτιώνουν τη λειτουργία του αεροδρομίου και της αεροδρομιακής κοινότητας γενικότερα. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - Athens Center for Entrepreneurship and Innovation). Υποστηρικτής του διαγωνισμού είναι ο ΣΕΠΕ.

Τα αεροδρόμια μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές πόλεις όπου οι επιβάτες έχουν αυξανόμενες απαιτήσεις για στοχευμένες, προσωποποιημένες και άμεσες πληροφορίες και υπηρεσίες. Από τη άλλη μεριά, οι επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κ.ά.) επιθυμούν να προσεγγίσουν το χρήστη του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (wireless Bluetooth, website, internet kiosks, SMS, IPTV monitors, κλπ) και στοχεύουν τόσο στη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν και να επιβραβευθούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που θα προσφέρουν ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Ένα δίαυλο επικοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις. Σημαντική ιδιαιτερότητα του αεροδρομίου είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που έχουν συνήθως οι επιβάτες σε σχέση με την πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προσφερόμενων προϊόντων. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά επιτακτική την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο επιβάτης να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα αυτά για τα οποία ενδιαφέρεται. Επιπρόσθετη ιδιαιτερότητα αποτελεί η διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και μέσων επικοινωνίας ανάλογα με τη τοποθεσία του επιβάτη στον χώρο του αεροδρομίου. Ανάλογα δηλαδή με τον αν βρίσκεται στο χώρο των καταστημάτων, στην πύλη επιβίβασης ή σε χώρο ελέγχου διαφοροποιούνται τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο επιβάτης.

Περισσότερες πληροφορίες


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ