Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής των Δημοσίων Πολιτικών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Συνεδριακή Αίθουσα ΕΕΔΕ "Γ. Κοντογεώργης", Αθήνα
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής των Δημοσίων Πολιτικών

Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής των Δημοσίων Πολιτικών

Δείτε το πρόγραμμα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ