Ο Γιάννης Σύρρος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ανταγωνιστική οικονομία σημαίνει τεχνολογικά εκσυγχρονισμένη οικονομία

Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΠΕ και Αντιπροέδρου για την Ευρώπη WITSA στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. "Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία χιλιάδων υψηλά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας".

Άρθρα & Συνεντεύξεις

07 Ιουλίου 2017

Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας περιλαμβάνονται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της οικονομίας και δη πολλές από αυτές σε διεθνές επίπεδο. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας παράλληλα και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, υλοποιούν έργα και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, για τον Έλληνα πολίτη και καταναλωτή, αλλά και στο εξωτερικό.

Και παρά τη δύσκολη συγκυρία των τελευταίων ετών, με εξαιρετικά αυξημένες πιέσεις για τη χώρα και τις αντοχές της κοινωνίας, με οριακές συνθήκες για τις επιχειρήσεις και ανασφάλεια για τους εργαζόμενους, οι εταιρίες του κλάδου δοκιμάστηκαν όσο ποτέ και κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις να αυξήσουν τα οικονομικά τους μεγέθη. Παρά την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία οκτώ χρόνια, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει εργασία σε περισσότερους από 260.000 εργαζομένους, αριθμώντας περίπου 5.300 επιχειρήσεις (σύμφωνα με στοιχεία του ICAP Group) και συνεισφέρει 8% στο ΑΕΠ της χώρας. Ταυτόχρονα, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το 2017 αναμένεται να φτάσει τα 5,6 δισ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών να αγγίξει τα 13,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του European IT Observatory.

Σήμερα, η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες, τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του παραγωγικού και του επιχειρηματικού μοντέλου, έχει τοποθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία στο επίκεντρο της στρατηγικής για την εδραίωση ενός βιώσιμου πρότυπου ανάπτυξης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μετατρέψει τα επόμενα χρόνια το μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά και το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Οι τεχνολογικές τάσεις, όπως το Mobility (συσκευές, εφαρμογές, υπηρεσίες), το Cloud Computing, τα Big Data-Analytics, τα Κοινωνικά Δίκτυα, το Internet of Things, το 3D Printing, η Ρομποτική, η Επαυξημένη και η Εικονική πραγματικότητα (Augmented/Virtual Reality), τα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems), τα Wearables, οι Λύσεις Ασφάλειας επόμενης γενιάς, θα ασκήσουν αυξημένη επιρροή στην παγκόσμια αγορά τα επόμενα χρόνια, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στον πυρήνα αυτής της Στρατηγικής, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, αντιμετωπίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στην αναπτυξιακή και οικονομική διάσταση, η επένδυση στις ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει θετικό επιχειρηματικό κλίμα. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία χιλιάδων υψηλά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, που θα αντιστρέψουν το φαινόμενο “διαρροής μυαλών”, προάγοντας τις παραγωγικές δυνάμεις της και αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός πως το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, λόγω εκπαίδευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το The Global Competitiveness Report 2016-2017 του World Economic Forum, με αποτέλεσμα τα στελέχη του κλάδου να είναι περιζήτητα και στο εξωτερικό. Στόχος μας να κρατήσουμε αυτά τα μυαλά στη χώρα μας και να δημιουργήσουμε μία νέα αναπτυξιακή δυναμική για την επώαση νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα τομέων που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η ενέργεια, η ναυτιλία και ο τουρισμός, μπορεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών και να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας τους, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι αποφασιστικά βήματα για την πάταξη της παραοικονομίας, της γραφειοκρατίας, της φοροδιαφυγής, την προώθηση της διαφάνειας και τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τη χώρα, αλλά και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις και πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε «παραδοσιακούς κλάδους» της χώρας μας να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη λειτουργία τους, ώστε να αλλάξουν το επιχειρηματικό μοντέλο που δραστηριοποιούνται, στοχεύοντας στην ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων δυνητικών πελατών. Επιπλέον, για παράδειγμα, μέσω των δράσεων και έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για την Ελλάδα με επιχειρηματικές πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν εξαγωγικό προσανατολισμό και επενδύσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και των καταξιωμένων επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, η τεχνολογία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ανεργίας.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν διέξοδο σε νέους και σε ανέργους, δίνοντας τους τα απαραίτητα εφόδια, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "eSkills for Jobs" - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση, που συμμετείχε ο ΣΕΠΕ από το 2010, καθώς και το πρόγραμμα «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που υλοποιείται από το Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας με τις παραπάνω ενέργειες, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στους άνεργους νέους και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πεποίθησή του ότι η χώρα μας διαθέτει ένα υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με τα κατάλληλα εφόδια και κίνητρα, μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ο ΣΕΠΕ, με προτάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις, στηρίζει και προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Για εμάς, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί ένα είδος πλούτου, εθνικού κεφαλαίου το οποίο επιβάλλεται πλέον να αξιοποιηθεί με σχέδιο, πλάνο και εξωστρέφεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ