Γιάννης Σύρρος: "Η τεχνολογία θα μας βγάλει από την κρίση"

Περίπου 1 εκατ. νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν πανευρωπαϊκά στον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας έως το 2020, σύμφωνα με εκτίμηση της Ε.Ε., δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ/ ΜΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ.

Άρθρα & Συνεντεύξεις

15 Σεπτεμβρίου 2015

Περίπου ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν πανευρωπαϊκά στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έως το 2020, σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει σε συνέντευξή του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ Γιάννης Σύρρος.

Η τεχνολογία, προσθέτει, αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και εξόδου από την κρίση και, παράλληλα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ανεργίας, με έμφαση στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Ακολουθεί η συνέντευξη: 

Ποια είναι η θέση του ΣΕΠΕ για την έξοδο της χώρας από την κρίση; Πιστεύετε ότι η επένδυση στις ΤΠΕ μπορεί να συντελέσει στην έξοδο της χώρας από την κρίση;
Είναι σαφές και ταυτόχρονα ξεκάθαρο πλέον, πως η τεχνολογία αποτελεί τον απαραίτητο εκείνο καταλύτη για το άλμα που χρειάζεται να κάνει η ελληνική οικονομία και η χώρα προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σε μια εποχή που η Ευρώπη επανακαθορίζει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, για την Ελλάδα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν μια πρόκληση, στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί με όχημα το ισχυρό επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, τη διεθνή τεχνογνωσία των επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τη δυνατότητα μετατροπής της καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η τεχνολογία αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και εξόδου από την κρίση και παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ανεργίας, με έμφαση στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης, τα οφέλη στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, εκσυγχρονισμός και μείωση του κόστους λειτουργίας και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, όμως, σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματικότητα θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, για να αντιληφθούμε την "υπεραξία" και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να υπάρξουν. Μόλις το 10% των διεθνών τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα προέρχεται από το Διαδίκτυο. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι σχεδόν πενταπλάσιος της Ελλάδας και βρίσκεται στο 49%. Φανταστείτε λοιπόν πως μιλάμε για τη βασική "πλουτοπαραγωγική" μας πηγή, τον τουρισμό, που το 2014 έφερε περίπου 17 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 20,5% του ΑΕΠ και το 20% της απασχόλησης. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία της διάχυσης της ψηφιακής κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Αρκεί μόνο να αναφέρω ότι μια αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητάς τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3%, δημιουργώντας έως και 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, έτσι απλά μπορείτε να φανταστείτε τι μπορούμε να πετύχουμε και τι υπεραξία μπορεί να προσφέρει ο κλάδος στην ελληνική οικονομία.

Ποιες είναι οι κυριότερες πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να αναλάβετε για την προώθηση των ΤΠΕ στην Ελλάδα;
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και, ιδιαίτερα, τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και δράσεις, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, δράσεις τις οποίες διαρκώς ενισχύει και εμπλουτίζει. Επιπρόσθετα, ο ΣΕΠΕ έχει προτείνει συνδυασμό δράσεων προς την πολιτεία και με την αξιοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ (της περιόδου 2007-2013 και της περιόδου 2014-2020) σχετικά με την αύξηση της χρήσης, διείσδυσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας για τους κλάδους της οικονομίας. Οι προτάσεις μας παρουσιάζουν τόσο τα οφέλη για την ανταγωνιστικότητά της ελληνικής οικονομίας όσο και για τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας, βασισμένο στην αύξηση της απασχόλησης με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η τεχνολογία αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και εξόδου από την κρίσηΟ ΣΕΠΕ ως εθνικός εταίρος οργανώνει από το 2010 στη χώρα μας την εκστρατεία eSkills for Jobs. Το eSkills for Jobs στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει υλοποιηθεί στη χώρα μας το 2010, 2012, 2014 και συνεχίζεται για το 2015 και το 2016. Το eSkills for Jobsαποτελεί απάντηση στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για καταρτισμένους σε ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματίες, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, η πρωτοβουλία eSkills ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια αποδέκτες σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας που περιλαμβάνει, μετά από συνεργασία όλων των εταίρων σε εθνικό επίπεδο, είχαν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υιοθέτηση και κατανόηση των στόχων και των πολιτικών προς την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Επιπλέον, το 2014 προχωρήσαμε στην υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας "Εθνική Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία" με την ελληνική πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία και την ανάπτυξη των ευκαιριών που προσφέρει η βιομηχανία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την υπογραφή, η Ελλάδα έγινε η έκτη ευρωπαϊκή χώρα, που υπέγραψε τη δική της εθνική Ψηφιακή Συμμαχία. Στο πλαίσιο της "Εθνικής Συμμαχίας για την Ψηφιακή Οικονομία", περιλαμβάνονται δράσεις με κεντρικό μήνυμα την επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι το "αντίδοτο" στην οικονομική κρίση, δίνοντας επαγγελματική διέξοδο σε χιλιάδες άνεργους επιστήμονες και λειτουργώντας ως best case για προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Τι σηματοδοτεί η επανεκλογή σας στο ΔΣ του DIGITALEUROPE, του οργανισμού που διαμορφώνει το ευρωπαϊκό όραμα για την ψηφιακή Ευρώπη;
Αρχικά, οφείλω να τονίσω πως είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η επανεκλογή μου για δεύτερη συνεχή θητεία, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του DIGITALEUROPE. H Ευρωπαϊκή Κοινότητα του DIGITALEUROPE αποτελεί το μοναδικό σύνδεσμο για τη βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Μέλη του είναι 60 πολυεθνικές επιχειρήσεις και 40 εθνικοί σύνδεσμοι με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις-μέλη στην Ευρώπη. Από τους 40 εθνικούς συνδέσμους (National Trade Associations) στο διοικητικό συμβούλιο του DIGITALEUROPE συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους, εκτός από το ΣΕΠΕ, οι: BAIT-Βουλγαρία, SYNTEC INFORMATIQUE-Γαλλία, ZVEI-Γερμανία, IT-Branchen-Δανία, techUK-Ηνωμένο Βασίλειο, ANITEC-Ιταλία, AMETIC-Ισπανία, INFOBALT-Λιθουανία και FFTI-Φινλανδία.

Συνεπώς, η συμμετοχή του ΣΕΠΕ στο DIGITΑLEUROPE αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα, δεδομένου ότι μέλη του οργανισμού αυτού είναι οι περισσότεροι εθνικοί φορείς της βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ευρώπης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέση που κατέχει και το ρόλο που μπορεί να διεκδικήσει στο μέλλον ο ελληνικός κλάδος τεχνολογίας στο νέο ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής κατάρτισης. Και σε αυτήν την πρόσκληση η χώρα μας πρέπει να επιτέλους να απαντήσει, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τι προτείνετε για την άμεση αντιμετώπισή τους;
Ο ΣΕΠΕ παρακολουθεί διαχρονικά προσεκτικά τις εξελίξεις στον κλάδο, διαμορφώνει σύγχρονες και ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα τα καίρια ζητήματα και επικοινωνεί τις απόψεις του προς όλες τις αναγκαίες κατευθύνσεις, θέσεις οι οποίες, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, καθίστανται επίκαιρες περισσότερο από ποτέ.

Στις συνθήκες αυτές, η διαχρονική θέση του ΣΕΠΕ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής Ελλάδας, σε μια Ευρώπη που διαμορφώνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με άξονα την ψηφιακή τεχνολογία, γίνεται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Αυτός ακριβώς είναι και ο πυρήνας των θέσεων και προτάσεων μας προς όλες τις κυβερνήσεις, μέχρι σήμερα, ως θεσμικός εταίρος και συνομιλητής της πολιτείας για τα θέματα και τα προβλήματα του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στην αγορά, υπάρχουν ιδιαίτερα επείγοντα ζητήματα προς επίλυση τα οποία σφίγγουν συνεχώς τη θηλιά στις εταιρείες του κλάδου και όχι μόνο και για τα οποία έχουμε ενημερώσει όλες τις κυβερνήσεις έως σήμερα, παραθέτοντας και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.

Συνοπτικά, να αναφέρω κάποιες από αυτές τις προτάσεις:

- Όσον αφορά το επείγον ζήτημα των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, απαραίτητη είναι η παράταση ολοκλήρωσης και παραλαβής έργων έως τις 31/12/2015, ενώ θα πρέπει να τεθεί στόχος για την ολοκλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού έργων και δράσεων, ώστε να αποπληρώσουμε με εθνικούς πόρους, όσο δυνατόν, λιγότερα έργα και να εξοικονομήσουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό χρηματοδότησης ευρωπαϊκών πόρων.

- Επιπλέον, τεράστιο είναι το πρόβλημα αποπληρωμών των αναδόχων, σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβατικές υποχρεώσεις. Η μη καταβολή των βεβαιωμένων δαπανών από το καλοκαίρι του 2014 φέρνει τις επιχειρήσεις-μέλη μας σε θέση αδυναμίας να ανταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις. Ο ΣΕΠΕ, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στη διαδικασία αυτή, κατέθεσε επίσημη αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών για σύναψη δανειακής σύμβασης, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των έργων και η ανακύκλωση του κεφαλαίου, μέσω των εισροών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

- Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άμεση προώθηση και υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών έργων τα οποία αναβαθμίζουν τεχνολογικά τη χώρα, παρέχουν τη δυνατότητα για νέες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και εξοικονομούν σημαντικούς πόρους για τη χώρα, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας του κράτους. Αξίζει να σημειώσω την εκφρασμένη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθυστέρησή τους. Έργα, όπως το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Ψηφιακό Σχολείο, το Εθνικό Ληξιαρχείο, οι Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές Δημοσίου Νέφους, το Rural Broadband, το Σύστημα Παροχής u933 Υπηρεσιών CRM (CRMS), το Κεντρικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (ERP), τα Μητροπολιτικά Δίκτυα, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

- Επιπρόσθετα να αναφέρω την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της οικονομίας από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστια χρηματοοικονομικά προβλήματα στην αγορά.

Πιστεύετε ότι τα ποσοστά ενσωμάτωσης υπηρεσιών διαδικτύου στην εταιρική στρατηγική είναι ικανοποιητικά; Θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό ψηφιακές τεχνολογίες σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.;
Γεγονός είναι πως υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική στην αξιοποίηση των υπηρεσιών διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές της εθνικής περιπέτειας που βιώνουν, κάτι που επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του ΣΕΠΕ να αναδείξει τον κλάδο ως μια ηγετική στρατηγική βιομηχανία για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2014-2015 του ELTRUN, από τις 20.578 ελληνικές επιχειρήσεις, που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο το 2014, το 97,3% χρησιμοποίησε σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο. Αν και με χαμηλές-σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα-ταχύτητες, οι ελληνικές εταιρείες, σαφώς, δείχνουν να εντείνουν την ηλεκτρονική τους παρουσία. Σε σύνολο 23.098 επιχειρήσεων, το 89,9% χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, το 61,85% από αυτές είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τις εταιρείες, αξιοποιώντας τα διεθνώς επιβεβαιωμένα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, όπως η μείωση του κόστους, η ευελιξία, η εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη λύσεων, βάσει των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας, κ.ά.

Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, εκπρόσωποι του κλάδου σας αναφέρουν ότι αδυνατούν να βρουν εργαζόμενους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες για την κάλυψη εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στον τομέα της πληροφορικής. Πόσες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν τα επόμενα χρόνια και πως πιστεύετε ότι θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό;
Πριν απ' όλα τα άλλα, πρέπει να αναφέρω το γεγονός πως το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, λόγω εκπαίδευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, βρίσκεται στο top 10 σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα τα στελέχη του κλάδου να είναι περιζήτητα και στο εξωτερικό. Απόδειξη αυτού η θλιβερή πρωτιά και, μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο, που διεκδικούμε, καθώς ανακηρυσσόμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη διαρροή νέων επιστημόνων (braindrain), διεθνώς. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, 200.000 νέοι επιστήμονες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σημαντική εξειδίκευση και προσόντα, έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη διείσδυση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις εταιρείες και την πολιτεία ενισχύει τις ανάγκες στελεχών με ψηφιακές δεξιότητες και αυτό ισχύει όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης. Σε μια εποχή που και η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό της μοντέλο που βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως στην Ευρώπη θα προκύψει η ανάγκη για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες στον χώρο των ΤΠΕ, έως το 2020. Η μη κάλυψη των αναγκών θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η αξία και ο ρόλος της πρωτοβουλίας eSkills for Jobs γίνονται ακόμη πιο σημαντικά, προσφέροντας ουσιαστικές δεξιότητες σε χιλιάδες επαγγελματίες και ανέργους, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, για να καλύψουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και ουσιαστικά να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα.

Με τι ταχύτητες σερφάρουν οι Έλληνες χρήστες στο διαδίκτυο; Ποιον ρόλο παίζουν οι υποδομές σε αυτό; Με αυτό το κριτήριο, ποια θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα, διεθνώς;
Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών στις ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ταχύτητες που σερφάρουν οι Έλληνες χρήστες παραμένουν χαμηλοί για τα δεδομένα της Ε.Ε. Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι στη χώρα μας έχουμε πολλά περιθώρια ενίσχυσης των υποδομών που απαιτούνται για την αύξηση των ταχυτήτων, αλλά και την ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Focus Bari για το 2ο τρίμηνο του 2015, πάρα την οικονομική ασφυξία και τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά και την οικονομία, οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στις φορητές συσκευές ως μέσο για τη σύνδεση τους στο Διαδίκτυο.

Εξαιρετικά θετικό είναι, επίσης ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η σχέση του Έλληνα με το Διαδίκτυο γίνεται στενότερη, καθώς επτά στους δέκα χρησιμοποιούν, πλέον, το Internet και, μάλιστα, περισσότεροι από έξι στους δέκα συνδέονται σε καθημερινή βάση. Οι Έλληνες χρήστες αφιερώνουν πλέον, κατά μέσο όρο, περίπου δύο ώρες και είκοσι λεπτά την ημέρα στο "σερφάρισμα". Συνεπώς, η προώθηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση της αξιοποίησης του διαδικτύου στη χώρα μας, ειδικά όσο η εξοικείωση των Ελλήνων με τις νέες τεχνολογίες ενισχύεται όλο και περισσότερο.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των start-ups;
Οι start-ups αδιαμφισβήτητα αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αποτελούν εκκολαπτήριο νέων ιδεών, μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών και ανερχόμενων εταιρειών. Παράλληλα, στον κλάδο ΤΠΕ δεν απαιτούνται ιδιαίτερα κεφάλαια, για να στηθεί μια εταιρεία. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι το πνευματικό "κεφάλαιο". Στην πιο απλουστευμένη του μορφή δεν χρειάζεται, παρά μόνο γνώση και ένας υπολογιστής. Όπως καταλαβαίνετε, στην πληροφορική η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας δημιουργούνται από τις μικρές και τις μικρομεσαίες εταιρείες. Έτσι, δημιουργούνται εύκολα και γρήγορα εταιρείες, που βοηθάνε στην απασχόληση.

Επιπλέον, ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας είναι οι ώριμες εταιρίες του κλάδου οι οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία. Στόχος μας είναι μια εθνική στρατηγική που θα βάζει στην πρώτη γραμμή αυτές τις εταιρείες, οι οποίες δίνουν θέσεις εργασίας και προσθέτουν στην εθνική τεχνογνωσία σε άμεση συνεργασία με τα start-ups. Τα start-ups και οι εταιρείες του κλάδου μπορούν από κοινού να συνεργαστούν, να δουν ποια επιχειρηματική ιδέα έχει νόημα, ποια μπορεί να προχωρήσει, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το οικοσύστημά μας, αλλά και την ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι ότι με αυτό το μοντέλο θα είμαστε πολύ πιο κοντά στο να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική βιομηχανία για τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ