ΤΕΥΧΟΣ 26, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδαςγια ανάπτυξη

 • MEGLENA KUNEVA

  Νέος ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεωνγια το ηλεκτρονικό εμπόριο

 • ROBERTO VIOLA

  Επενδύσεις €300 δις ευρώ στην Ε.Ε. για τη μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς

 • EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY

  Μηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ELTRUN

  Χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο οι ηλεκτρονικές αγορές

 • IDC

  Αυξάνεται η διείσδυση των φορητών υπολογιστών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ENGLISH EDITION 2010
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ENGLISH EDITION 2009
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ENGLISH EDITION 2008
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ENGLISH EDITION 2007
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ENGLISH EDITION 2006
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ENGLISH EDITION 2005
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ENGLISH EDITION 2004
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ENGLISH EDITION 2003
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΤΕΥΧΟΣ26
 • EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

  Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κινητήριος δύναμη της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδαςγια ανάπτυξη

 • MEGLENA KUNEVA

  Νέος ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεωνγια το ηλεκτρονικό εμπόριο

 • ROBERTO VIOLA

  Επενδύσεις €300 δις ευρώ στην Ε.Ε. για τη μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς

 • ELTRUN

  Χρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο οι ηλεκτρονικές αγορές

 • EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY

  Μηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • IDC

  Αυξάνεται η διείσδυση των φορητών υπολογιστών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές

 • GFK HELLAS

  Αυξημένη η ζήτηση για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές και τα είδη κινητής τηλεφωνίας

 • FORRESTER RESEARCH

  Νέα μοντέλα outsourcing υπηρεσιών αναζητούν οι επιχειρήσεις

 • IDC

  Ελκυστική η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠΕ