ΤΕΥΧΟΣ 25, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

  Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το "διαβατήριο" της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ

  Κοινωνικο - Oικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

  Εργασία στον κλάδο Νέων Τεχνολογιών

 • DIGITAL PLANET

  Στα $19,1 δις οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα

 • IDC

  Άλμα στις πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ENGLISH EDITION 2010
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ENGLISH EDITION 2009
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ENGLISH EDITION 2008
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ENGLISH EDITION 2007
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ENGLISH EDITION 2006
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ENGLISH EDITION 2005
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ENGLISH EDITION 2004
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ENGLISH EDITION 2003
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΤΕΥΧΟΣ25
 • EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

  Ισχυρή οικονομία με αρωγό τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

  Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το "διαβατήριο" της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ

  Κοινωνικο - Oικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

  Εργασία στον κλάδο Νέων Τεχνολογιών

 • DIGITAL PLANET

  Στα $19,1 δις οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα

 • IDC

  Άλμα στις πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • FORRESTER RESEARCH

  Υπηρεσίες Mobile Banking: Πρόκληση για τράπεζες και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

 • ALBA

  Θετικά μηνύματα για νεαρά στελέχη και εξειδικευμένους επαγγελματίες

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

 • ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  Νέος γύρος εξαγορών και συγχωνεύσεων στις τηλεπικοινωνίες

 • KPMG

  Το απλό και σταθερό φορολογικό καθεστώς προσελκύει επενδύσεις

 • ITU

  Οι παγκόσμιοι Δείκτες των Τηλεπικοινωνιών - Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • ITU

  Από τη βιντεοδιάσκεψη στην τηλεπαρουσία

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠΕ