ΤΕΥΧΟΣ 23, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

 • ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Κύρια προτεραιότητα μας η διαμόρφωση εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής

 • ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

  Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πράξη το όραμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη

 • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Εξαγορές και συγχωνεύσεις, οδηγός για την αποφυγή της αποτυχίας

 • IDC

  H αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανεβάζει ταχύτητα

 • KANTOR

  Ραγδαίες ανακατατάξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών

 • ICAP

  H Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ENGLISH EDITION 2010
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
 • ENGLISH EDITION 2009
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
 • ENGLISH EDITION 2008
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 • ENGLISH EDITION 2007
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
 • ENGLISH EDITION 2006
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005
 • ENGLISH EDITION 2005
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004
 • ENGLISH EDITION 2004
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003
 • ENGLISH EDITION 2003
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΤΕΥΧΟΣ23
 • EDITORIAL - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΡΟΣ

  Προτείνουμε τη σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για μια ανταγωνιστική εθνική οικονομία

 • ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Κύρια προτεραιότητα μας η διαμόρφωση εθνικής τηλεπικοινωνιακής στρατηγικής

 • ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

  Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πράξη το όραμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη

 • ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Εξαγορές και συγχωνεύσεις, οδηγός για την αποφυγή της αποτυχίας

 • IDC

  H αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανεβάζει ταχύτητα

 • KANTOR

  Ραγδαίες ανακατατάξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών

 • ICAP

  H Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

  Στην τελική ευθεία για την έγκριση

 • ITU

  Global Trends in Telecommunications - Aγώνας δρόμου για τη διεθνή κοινότητα, ηπρόσβαση στα οφέλη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ITU

  Πρόσβαση και ασφάλεια για όλους,χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠΕ