Επιχειρήσεις - Μέλη

Q

QUALCO

www.qualco.eu
Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι
Τ 2106198903 , F 2106178140
Δραστηριότητες:
Εξοπλισμός Πληροφορικής - Hardware
Άλλες Δραστηριότητες ΤΠΕ

QUALITY & RELIABILITY AE

www.qnr.com.gr
Κονίτσης 11Β, 151 25 Μαρούσι
Τ 2108029409 , F 2108029819

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ