Επιτροπές 2021 - 2023

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2021 - 2023 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ