Επιτροπές 2021 - 2023

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2021 - 2023 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:


Λειτουργούν, επίσης, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:
  • Ηλεκτρονικά Βιβλία MyData 
  • Ψηφιακές Εξετάσεις ΑΣΕΠ 
  • Ψηφιακή Μέριμνα 
  • Πνευματικά Δικαιώματα 
  • Ψηφιακή Κάρτα 
  • Ψηφιακός Πολιτισμός 
  • Μετασχηματισμός ΟΤΑ 
  • Απόσυρση Ηλεκτρικών Συσκευών

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ