Επιτροπές 2019 - 2021

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2019 - 2021 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ