Επιτροπές 2017 - 2019

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2017 - 2019 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ