Επιτροπές 2009 - 2011

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2009 - 2011 είχε συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari