Διοικητικό Συμβούλιο - Κωνσταντίνος Τζοάννης

Κωνσταντίνος Τζοάννης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE

Ο Κώστας Τζοάννης σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α) και εξειδικεύτηκε στο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Master in Information Systems) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ο.Π.Α (MBA).

Διαθέτει 20ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση κρίσιμων έργων Πληροφορικής μεγάλης κλίμακας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Διετέλεσε Υπεύθυνος Έργου σε μερικά από τα μεγαλύτερα Έργα ΤΠΕ στην Ελλάδα π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Police Online, Εθνική Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ κ.λ.π., και κατείχε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο χώρο των ΤΠΕ σε Μεγάλους Δημόσιους και Ιδωτικούς Οργανισμούς.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ