Διοικητικό Προσωπικό & Συνεργάτες

   
Μύριαμ Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων
  
Άννα - Μαρία Τσακαλάκη
Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών
   
Παναγιώτης Καλογερόπουλος
Head of Internet & Social Media
   

Γεωργία Μπαζώτη
Project Manager
  

Δέσποινα Κοντοπούλου
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία
  
Άννα Ματσούκα
Υπεύθυνη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Δράσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας
  
Γιάννης Βραδής
Νομικός Σύμβουλος
   
Δημήτρης Μουλάς
Σύμβουλος Επικοινωνίας
   
Ευάγγελος Παπαλάμπρου
Νομικός Σύμβουλος
   
Νατάσα Φραγκούλη
Δημοσιογραφική επιμέλεια sepe.gr
   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ