Διοικητικό Προσωπικό

   
Γιάννης Βραδής
Νομικός Σύμβουλος
   
Δημήτρης Μουλάς
Σύμβουλος Επικοινωνίας
   
Ευάγγελος Παπαλάμπρου
Νομικός Σύμβουλος
   
Άννα - Μαρία Τσακαλάκη
Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών
   
Μύριαμ Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων
  
Παναγιώτης Καλογερόπουλος
Head of Internet & Social Media
   
Νατάσα Φραγκούλη
Δημοσιογραφική επιμέλεια sepe.gr
   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ