Διοικητικό Προσωπικό

   
Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής

Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE
Deputy Chairman WITSA
bio
   
Γιάννης Βραδής
Νομικός Σύμβουλος
   
Γιώργος Κουκοβίνος
Οικονομικός Σύμβουλος
   
Δημήτρης Μουλάς
Σύμβουλος Επικοινωνίας
   
Ευάγγελος Παπαλάμπρου
Νομικός Σύμβουλος
   
Άννα - Μαρία Τσακαλάκη
Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών
   
Μύριαμ Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων
  
Παναγιώτης Καλογερόπουλος
Head of Internet & Social Media
   
Νατάσα Φραγκούλη
Δημοσιογραφική επιμέλεια sepe.gr
   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ