ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 

 • ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012/ 2013
   
  Στο πλαίσιο των προσπαθειών του να βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων που αφορούν τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο ΣΕΠΕ έγινε μέλος του EITO (European Information Technology Observatory), ως επίσημος συνεργάτης του ευρωπαϊκού καταξιωμένου οργανισμού για την Ελλάδα, φέροντας πλέον τον τίτλο “SEPE - The Official EITO Partner for Greece”.
   
  Αξιοποιώντας τη συνεργασία αυτή, ο ΣΕΠΕ θα εκδίδει ενημερωτικά ηλεκτρονικά newsletters, με στόχο να παρουσιάζει τις εξελίξεις στον κλάδο μας και που θα αφορούν την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πρόκειται για μια σημαντική και φιλόδοξη προσπάθεια που έρχεται να καλύψει το κενό στην ενημέρωση για θέματα ψηφιακής τεχνολογίας με επίσημα και έγκυρα στοιχεία για την Ελλάδα και τον κόσμο.
   
  Η νέα έκθεση του ΕΙΤΟ, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις τάσεις στην παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012. Υπάρχει ειδική αναφορά για την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις αναδυόμενες αγορές, αλλά και την πορεία των ΤΠΕ στις ανεπτυγμένες οικονομίες και αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.
   
  Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παγκόσμια, θα παρουσιάσει αύξηση 5,1% το 2012 σε σχέση με το 2011. Η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο, όπου ο κλάδος ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει μικρή ή και καθόλου αύξηση. Οι εκτιμήσεις για αύξηση της τάξης του 1,2% θεωρούνται ως οι πλέον αισιόδοξες.
   
  Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τις χώρες της Ευρώπης σε διαφορετικές ταχύτητες, που οδηγούν συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία σε χαμηλή ανάπτυξη, ακόμα και τις πιο δυναμικές οικονομίες, όπως της Γερμανίας.
   
  ΕΛΛΑΔΑ
  Το σύνολο της αξίας της Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012 θα φτάσει τα €6,491 δις έναντι €6,926 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,3% μικρότερη από τη μείωση 10,4% που είχε σημειωθεί το 2011.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ