ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 

 • ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012/ 2013
   
  Η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής το 2012 αναμένεται να φτάσει τα €1,080 τρις, εκ των οποίων τα €347,07 δις αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα €467,8 δις τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα €265,7 δις αφορούν το λογισμικό. Για το 2013, το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να ανέλθει στα €1,130 τρις. Παρά τις εκτιμήσεις ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί διεθνώς μοχλό ανάπτυξης, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις κάθε χώρας και γεωγραφικής περιοχής επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.
   
  Η μείωση στις δαπάνες Εξοπλισμού στη Δυτική Ευρώπη 6,6% οφείλεται, στη συρρίκνωση των πωλήσεων Η/Υ και στην επιβράδυνση των δαπανών για υποδομές των επιχειρήσεων. Μετά από μια μέτρια ανάκαμψη το 2010, η αγορά Η/Υ της Δυτικής Ευρώπης υπέστη δραματική πτώση το 2011. Σε αντίθεση με τους Η/Υ και τα tablets, η αγορά των Εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη.
   
  Η αγορά των Υποδομών βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων. H αποδοτικότητα αποθήκευσης και η μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατέχουν εξέχουσα θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων.
   
  Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3% το 2012. Παράλληλα όμως με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform.
   
  Η μετακίνηση προς το cloud computing από πολλούς ευρωπαίους χρήστες προσφέρει στους προμηθευτές Υπηρεσιών Πληροφορικής μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τη μετάβαση σε αυτή την υποδομή.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    
 • ΤΕΥΧΟΣ 2, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2012/ 2013
   
  Πολλές από τις οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επλήγησαν σκληρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τις χώρες της Βαλτικής ο αντίκτυπος ήταν μικρότερος.
   
  Το ζητούμενο για την επόμενη χρονιά είναι οι συγκεκριμένες οικονομίες να μην πληγούν από την τρέχουσα οικονομική κρίση που χτυπά ιδιαίτερα την Ευρωζώνη, ενώ η υψηλή ανεργία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά, οι δαπάνες των κυβερνήσεων των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης υπολογίζεται ότι θα είναι σημαντικές, αν και περιορισμένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
   
  Η αξία της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,6% το 2011. Για το 2012, η αγορά ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5,7%.
   
  Η αγορά Πληροφορικής προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση 9,8%, που θα βασιστεί κυρίως στις ανάγκες των επιχειρήσεων για υπηρεσίες αποθήκευσης και η αγορά Τηλεπικοινωνιών προβλέπεται να αναπτυχεί 3,6% το 2012.
   
  Η μείωση του κόστους, η βελτίωση της αποδοτικότητας των τεχνολογικών υποδομών και η ενίσχυση της ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής παραμένουν μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων των χρηστών.
   
  Αρκετές χώρες, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Σλοβενία είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με το τυπικό προφίλ μιας ανεπτυγμένης αγοράς στη Δυτική Ευρώπη. Αγορές όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, κ.ά., παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά αύξησης στην αγορά πληροφορικής.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ