ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 

 • ΤΕΥΧΟΣ 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013
   
  Η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχίζει να οδηγεί τη διεθνή ανάπτυξη, καθώς παγκόσμια οι δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,1%. Οι χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης είναι η Ινδία με 13,9%, η Βραζιλία με 9,6% και η Κίνα με 8,9%. Οι ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν επιπλέον ανάπτυξη 6,5%, η Ιαπωνία 1,4% και η Ε.Ε. αύξηση 0,9%.
   
  Το 2013 το σύνολο της αξίας της παγκόσμιας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένεται να φτάσει τα €2,725 τρις έναντι €2,593 τρις το 2012. Η αξία της αγοράς Πληροφορικής το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,138 τρις, αναμένοντας αύξηση 5,3%, έναντι €1,080 τρις το 2012. Η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών το 2013 αναμένεται να φτάσει τα €1,587 τρις, αναμένοντας αύξηση 4,9%, έναντι €1,513 τρις το 2012.
   
  Η κακή κατάσταση μεγάλου μέρος της οικονομίας της Δυτικής Ευρώπης συνέχισε να επιβαρύνει τις εξελίξεις στην αγορά ΤΠΕ στην περιοχή το 2012, όπου οι συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ ήταν αυξημένες κατά 1,4%. Το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ΤΠΕ προβλέπεται να είναι 1,3%.
   
  Το 2012, οι δαπάνες για ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχαν αύξηση 4,8. Υψηλότερη αύξηση 5,7% των δαπανών για ΤΠΕ προβλέπεται για το 2013. Η αγορά των υποδομών βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων.
   
  ΕΛΛΑΔΑ
  Το σύνολο της αξίας της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2012 έφτασε τα €6,051 δις έναντι €6,502 δις το 2011, σημειώνοντας μείωση 6,9% μικρότερη από τη μείωση 10,7% που είχε σημειωθεί το 2011. Για το 2013, το σύνολο της αξίας της αγοράς ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα €5,844 δις, με απώλειες 3,4%.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    
 • ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012/ 2013
   
  Η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής το 2012 αναμένεται να φτάσει τα €1,080 τρις, εκ των οποίων τα €347,07 δις αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα €467,8 δις τις υπηρεσίες πληροφορικής και τα €265,7 δις αφορούν το λογισμικό. Για το 2013, το σύνολο της παγκόσμιας αγοράς Πληροφορικής αναμένεται να ανέλθει στα €1,130 τρις. Παρά τις εκτιμήσεις ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί διεθνώς μοχλό ανάπτυξης, οι διαφοροποιήσεις στις οικονομικές επιδόσεις κάθε χώρας και γεωγραφικής περιοχής επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.
   
  Η μείωση στις δαπάνες Εξοπλισμού στη Δυτική Ευρώπη 6,6% οφείλεται, στη συρρίκνωση των πωλήσεων Η/Υ και στην επιβράδυνση των δαπανών για υποδομές των επιχειρήσεων. Μετά από μια μέτρια ανάκαμψη το 2010, η αγορά Η/Υ της Δυτικής Ευρώπης υπέστη δραματική πτώση το 2011. Σε αντίθεση με τους Η/Υ και τα tablets, η αγορά των Εκτυπωτών στη Δυτική Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη.
   
  Η αγορά των Υποδομών βρίσκεται σε φάση μετάβασης και δυναμικής ανάπτυξης, καθώς οι χρήστες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων πληροφορικής, το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης συστημάτων. H αποδοτικότητα αποθήκευσης και η μείωση του κόστους αποθήκευσης δεδομένων κατέχουν εξέχουσα θέση στη στρατηγική των επιχειρήσεων.
   
  Η παγκόσμια αγορά Λογισμικού αναμένει αύξηση 6,3% το 2012. Παράλληλα όμως με τις δαπάνες για “παραδοσιακό” τεχνολογικό υλικό, όπως λογισμικό, υπηρεσίες, παρατηρείται στροφή προς νεότερες τεχνολογίες, που συνοψίζονται στον τίτλο Third Platform.
   
  Η μετακίνηση προς το cloud computing από πολλούς ευρωπαίους χρήστες προσφέρει στους προμηθευτές Υπηρεσιών Πληροφορικής μια μεγάλη ευκαιρία, ώστε να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τη μετάβαση σε αυτή την υποδομή.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ