ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ 

 • ΤΕΥΧΟΣ 9, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2015/ 2016
   
  Δυναμική, η οποία θα της επιτρέψει να καταγράψει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα συνεχίσει να εμφανίζει τη διετία 2015 - 2016 η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το θετικό κλίμα θα επιτρέψει στην αγορά να διευρυνθεί περαιτέρω κατά το 2015, με την αξία της να ενισχύεται σε ποσοστό 3,1% έναντι του 2014, ανερχόμενη σε €2,817 τρις.

  Οι θετικές επιδόσεις του κλάδου θα διατηρηθούν και το 2016, με την ανάπτυξη να τοποθετείται ποσοστιαία στο 2,8% και τη συνολική αξία της αγοράς να ενισχύεται στα €2,895 τρις.
   
  Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, με τις συνολικές δαπάνες να αυξάνονται κατά 2,8% το 2015, φθάνοντας το €1,666 τρις, για να ενισχυθούν περαιτέρω κατά 3,2% το 2016, υπερβαίνοντας το €1,204 τρις.
   
  Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί, επίσης, ανοδικά, με την αξία της να διευρύνεται κατά 3,4% το 2015, προσεγγίζοντας το €1,651 τρις, με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται και το 2016, οπότε οι σχετικές δαπάνες θα ενισχυθούν εκ νέου, κατά 2,4%, για να φθάσουν το €1,691 τρις.

  Από τις 35 αγορές, μόνο 6 θα βρεθούν με τα αρνητικά πρόσημα το 2015, αριθμός που θα περιοριστεί σε μόλις 4 το 2016.

  ΕΛΛΑΔΑ
  Σε πτωτική τροχιά θα παραμείνει, τη διετία 2015 - 2016, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η αγορά εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 3,2% το 2015 έναντι του 2014, με τη συνολική αξία να κατέρχεται στα €5,641 δις.

  Το 2016, η πτώση θα περιοριστεί στο 1,3%, με τις συνολικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα €5,565 δις.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    
 • ΤΕΥΧΟΣ 8, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2014/ 2015 UPDATE
   
  Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διε­τία 2014 - 2015. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, υπολογίζεται ότι το 2014 θα ανέλθει σε €2,787 τρις, αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2013. Η βελτίωση θα συνεχιστεί και το 2015, με την αξία της πα­γκόσμιας αγοράς να διευρύνεται περαιτέ­ρω κατά 3,8% και να ανέρχεται σε €2,893 τρις.
   
  Οι συνολικές δαπάνες για την παγκόσμια αγορά Πληροφορικής θα κινηθούν ανο­δικά το 2014 με ρυθμό αύξησης 2,9%, στα €1,150 τρις, για να ενισχυθούν πε­ραιτέρω κατά 3,1% το 2015, ανερχόμενες σε €1,186 τρις.
   
  Η παγκόσμια αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπου η αξία θα διαμορφωθεί σε €1,637 δις, που συνιστά αύξηση κατά 4,8% έναντι του 2013, ενώ για το 2015 η εικόνα θα βελτιωθεί περαιτέρω, καθώς οι δαπάνες εκτιμώνται στο €1,707 τρις, αυξημένες κατά 4,2%.

  Από τις 35 χώρες που εξετάζει ο ΕΙΤΟ, οι 21 αναμένεται να κινηθούν φέτος ανοδικά, ενώ για το 2015 το θετικό πρόσημο θα επεκταθεί σε 27 από τις 35 χώρες.

  ΕΛΛΑΔΑ
  Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η εγχώρια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα αναμένεται, ότι θα παρουσιάσει μείωση 2,2% το 2014 και η συνολική αξία αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα €5,743 δις.
  Για το 2015 εκτιμάται, ότι θα παρουσιάσει μείωση 1,9% και θα φτάσει τα €5,634 δις. Έτος ισορροπίας θα είναι το 2016, με την αξία αγοράς της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ να εκτιμάται στα €5,573 δις, καταγράφοντας οριακή μείωση 1,1%, επίδοση που είναι η καλύτερη από το 2012.
   
  Με την ευγενική υποστήριξη της    

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ