ΤΕΥΧΟΣ 8, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διετία 2014 - 2015.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Μετά από αρκετά χρόνια μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη δείχνει να εμπεδώνει το κλίμα σταδιακής αποκατάστασης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η εγχώρια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία ωστόσο, και φέτος θα παραμείνει με αρνητικά πρόσημα, με την πτώση να συνεχίζει να βαίνει μειούμενη.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ8
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να ανακάμπτει σταθερά τη διετία 2014 - 2015.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ιστορίας της

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Μετά από αρκετά χρόνια μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη δείχνει να εμπεδώνει το κλίμα σταδιακής αποκατάστασης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σημάδια σταθεροποίησης εκπέμπει η εγχώρια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία ωστόσο, και φέτος θα παραμείνει με αρνητικά πρόσημα, με την πτώση να συνεχίζει να βαίνει μειούμενη.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Δείγματα αισιοδοξίας δίνουν οι επιμέρους τομείς της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής, με τον Εξοπλισμό Πληροφορικής και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής να κινούνται φέτος σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας αυξήσεις 10,9% και 1,4%, αντίστοιχα, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Με βραδύτερο ρυθμό αποκαθίσταται η ισορροπία στην ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία όλων των επιμέρους τομέων (Εξοπλισμός, Συσκευές, Υπηρεσίες), να υποχωρεί φέτος έναντι του 2014.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ