ΤΕΥΧΟΣ 6, ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει το 2014 βελτίωση 4,1%, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται στα €2,957 τρις

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Στην Ευρώπη, η βιομηχανία ΤΠΕ διέρχεται ένα στάδιο “μέτριας” ανάπτυξης, μετά από χρόνια οριακά θετικών ή και αρνητικών επιδόσεων

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Η εγχώρια αγορά ΤΠΕ, αν και θα παραμείνει το 2014 σε αρνητικά πρόσημα, αναμένεται ότι θα εμφανίσει αποκλιμάκωση της πτώσης το 2015.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ6
 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ αναμένεται να εμφανίσει το 2014 βελτίωση 4,1%, με την αξία της αγοράς να εκτιμάται στα €2,957 τρις

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η παγκόσμια αγορά ΤΠΕ βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ιστορίας της

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Στην Ευρώπη, η βιομηχανία ΤΠΕ διέρχεται ένα στάδιο “μέτριας” ανάπτυξης, μετά από χρόνια οριακά θετικών ή και αρνητικών επιδόσεων

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Η εγχώρια αγορά ΤΠΕ, αν και θα παραμείνει το 2014 σε αρνητικά πρόσημα, αναμένεται ότι θα εμφανίσει αποκλιμάκωση της πτώσης το 2015.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η αγορά Πληροφορικής το 2014 αναμένεται ότι θα κινηθεί καθοδικά 2,2%, σε σχέση με το 2013, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο 0,9% το 2015

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Η αγορά Τηλεπικοινωνιών προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση 3,3% το 2014, ενώ χρονιά πτώσης προβλέπεται ότι θα είναι και το 2015 κατά 2,8%

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ