ΤΕΥΧΟΣ 5, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Η Παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναµένεται να φτάσει το 2013 τα €2,835 τρις και το 2014 τα €2,962 τρις

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Την άποψη, ότι τα χειρότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περάσει, προεξοφλεί η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  “Βίους παράλληλους” με την ελληνική οικονομία διάγει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία, αν και διανύει την πέμπτη συνεχή χρονιά πτώσης, έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ5
 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ

  Η Παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναµένεται να φτάσει το 2013 τα €2,835 τρις και το 2014 τα €2,962 τρις

 • Η Παγκόσµια αγορά ΤΠΕ - Τεχνολογικές Τάσεις

  “Ρεύμα” στην παγκόσμια βιομηχανία των ΤΠΕ δίνουν και φέτος, οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το Mobility

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Την άποψη, ότι τα χειρότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν περάσει, προεξοφλεί η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  “Βίους παράλληλους” με την ελληνική οικονομία διάγει η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, η οποία, αν και διανύει την πέμπτη συνεχή χρονιά πτώσης, έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η αξία της αγοράς Πληροφορικής υπολογίζεται ότι θα διολισθήσει φέτος 4,2% σε σχέση με το 2012, όταν η αντίστοιχη μείωση το 2012 διαμορφώθηκε στο 13,9%

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Το 2013, η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι θα εμφανίσει άνοδο 3,1% σε σχέση με πέρσι, ενώ για το 2014 η προβλέπεται μείωση 4,8%

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ