ΤΕΥΧΟΣ 15, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Με εύρωστους ρυθμούς συνεχίζει να μεγεθύνεται η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία τόσο το 2018, όσο και το 2019, αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσμια ανάπτυξη. 

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Το ευνοϊκή δυναμικής της οικονομίας, παράλληλα με τη βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Οριακή υποχώρηση, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε μείωση κατά 0,1% το 2018 και κατά 0,2% το 2019, αναμένεται να καταγράψει η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ15
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Με εύρωστους ρυθμούς συνεχίζει να μεγεθύνεται η παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία τόσο το 2018, όσο και το 2019, αναμένεται να καταγράψει θετικό πρόσημο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την παγκόσμια ανάπτυξη. 

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η Μεγάλη Βρετανία θα είναι η ισχυρότερη -σε επίπεδο αξίας αγοράς- οικονομία για τη βιομηχανία ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης για το 2018, όπως άλλωστε και για το 2019, με τη Γερμανία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Γαλλία στην τρίτη θέση.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Το ευνοϊκή δυναμικής της οικονομίας, παράλληλα με τη βελτίωση του αγοραστικού κλίματος μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Οριακή υποχώρηση, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε μείωση κατά 0,1% το 2018 και κατά 0,2% το 2019, αναμένεται να καταγράψει η βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Από τους επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Πληροφορικής, οι τομείς Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού αναμένεται να κινηθούν ανοδικά τόσο το 2018, όσο και κατά το επόμενο έτος, ενώ αντίθετη πορείαθα ακολουθήσει ο τομέας Εξοπλισμού (παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη στον χώρο των servers).

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Παρόμοια εικόνα με αυτή των προηγούμενων ετών θα ακολουθήσει την περίοδο 2018 - 2019 η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών, με την αξία της αγοράς να παραμένει υπό πίεση και να διατηρούνται οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ