ΤΕΥΧΟΣ 13, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Για μία ακόμη χρονιά, το 2017 θα βρει την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με θετικό πρόσημο ανάπτυξης.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί ανοδικά και το 2017, όπως και το 2016. Ο τομέας Πληροφορικής θα έχει και τα δύο έτη θετικό πρόσημο, ενώ αντίθετα οι Τηλεπικοινωνίες θα βρεθούν σε πτωτική τροχιά το 2017, όπως έγινε και το 2016.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Με οριακή πτώση αναμένεται να κλείσει το 2017 για την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς εκτιμάται ότι η χρονιά θα κλείσει κινούμενη πτωτικά κατά 0,8% και θα ανέλθει στα €5,655 δις, έναντι €5,7 δις που ήταν το 2016

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ13
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Για μία ακόμη χρονιά, το 2017 θα βρει την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με θετικό πρόσημο ανάπτυξης.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Η μεγαλύτερη - σε επίπεδο αξίας - αγορά ΤΠΕ στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα παραμείνει, το 2017, η Μεγάλη Βρετανία. Η αξία της βρετανικής αγοράς ΤΠΕ εκτιμάται ότι θα φθάσει στα €157,3 δις το 2017 και προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω στα €159,4 δις το 2018.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Η αγορά ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί ανοδικά και το 2017, όπως και το 2016. Ο τομέας Πληροφορικής θα έχει και τα δύο έτη θετικό πρόσημο, ενώ αντίθετα οι Τηλεπικοινωνίες θα βρεθούν σε πτωτική τροχιά το 2017, όπως έγινε και το 2016.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Με οριακή πτώση αναμένεται να κλείσει το 2017 για την ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς εκτιμάται ότι η χρονιά θα κλείσει κινούμενη πτωτικά κατά 0,8% και θα ανέλθει στα €5,655 δις, έναντι €5,7 δις που ήταν το 2016. 

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής και το Λογισμικό κινούνται ανοδικά το 2017, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018, ενώ ο Εξοπλισμός Πληροφορικής παρουσίασε μεν πτώση, αλλά το θετικό στοιχείο είναι πως ήταν αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό που είχε παρουσιαστεί το 2016 και υπάρχουσα εκτίμηση είναι πως ο ρυθμός πτώσης θα επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2018.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Με πτώση 1% αναμένεται να κλείσει η ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών το 2017, με το ρυθμό της πτώσης να παρουσιάζει επιβράδυνση μετά το -1,9% του 2016. Η αγορά Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να ανέλθει στα €3,947 διςέναντι €3,981 δις το 2016 και €4,020 δις το 2015.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ