ΤΕΥΧΟΣ 11, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Θετική θα παραμείνει η δυναμική για την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) τη διετία 2016 - 2017, με τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο διεθνώς.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ στην “ώριμη” αγορά της Δυτικής Ευρώπης θα κινηθεί ανοδικά 0,7% το2016 και 1,1% το 2017.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σε τροχιά σταθεροποίησης θα βρεθεί, τη διετία 2016 - 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ11
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Θετική θα παραμείνει η δυναμική για την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) τη διετία 2016 - 2017, με τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο διεθνώς.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Συνολικά, η βιομηχανία ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, παρά τα υψηλά ποσοστά “ωρίμανσης”, θα διατηρήσει θετικό πρόσημο 0,7% το 2016 και 1,1% το 2017.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ στην “ώριμη” αγορά της Δυτικής Ευρώπης θα κινηθεί ανοδικά 0,7% το2016 και 1,1% το 2017.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σε τροχιά σταθεροποίησης θα βρεθεί, τη διετία 2016 - 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Παρά τις εκτιμήσεις ότι τα χειρότερα για την ελληνική οικονομία έχουν παρέλθει, τόσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη, όσο και οι επιχειρηματικές προσδοκίες, παραμένουν εύθραυστες στην ελληνική αγορά, γεγονός το οποίο σαφέστατα επηρεάζει και την πορεία της αγοράς Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών τη διετία 2016 - 2017, με τους επιμέρους τομείς να διαγράφουν, πάντως, διαφορετική πορεία.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ