ΤΕΥΧΟΣ 10, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αντοχές, οι οποίες της επέτρεψαν να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επέδειξε το 2015 η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τις εκτιμήσεις για περαιτέρω διεύρυνση και το 2016

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Μετά από μια περίοδο μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη έδειξε το 2015 να εισέρχεται σε τροχιά σταθεροποίησης

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Μικρότερες έναντι των αρχικά αναμενόμενων αποδείχτηκαν οι απώλειες στην εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2015

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ

 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
 • ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
 • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2013
 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
ΤΕΥΧΟΣ10
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αντοχές, οι οποίες της επέτρεψαν να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επέδειξε το 2015 η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τις εκτιμήσεις για περαιτέρω διεύρυνση και το 2016

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Οι τεχνολογικές τάσεις του Mobility, του Cloud Computing, των Big Data, του Internet of Things, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οδηγούν τις δαπάνες για την Πληροφορική σε παγκόσμιο επίπεδο

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Μετά από μια περίοδο μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη έδειξε το 2015 να εισέρχεται σε τροχιά σταθεροποίησης

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Μικρότερες έναντι των αρχικά αναμενόμενων αποδείχτηκαν οι απώλειες στην εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2015

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η πολιτικο-οικονομική αστάθεια στην Ελλάδα το 2015 δεν άφησε ανέπαφη την αγορά Πληροφορικής, με τον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής να είναι εκείνος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Διαφορετική εικόνα εμφάνισαν οι επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών το 2015, ενώ ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για την αγορά και για το 2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ