Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

Σε τροχιά σταθεροποίησης θα βρεθεί, τη διετία 2016 - 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μετά από μία χρονιά, το 2015, κατά την οποία η εγχώρια αγορά ΤΠΕ υποχώρησε με ρυθμό σαφώς ταχύτερο της μείωσης του εθνικού ΑΕΠ, χάνοντας 2,4% της αξίας της, ο κλάδος αναμένει οριακές μόνο μειώσεις, που ποσοστιαία εκτιμώνται σε 0,9% το 2016, ενώ για το 2017 οι απώλειες θα περιοριστούν περαιτέρω και θα κινηθούν στα επίπεδα του 0,5%. Οι εν λόγω εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία της εγχώριας αγοράς ΤΠΕ στα €5,707 δις το 2016, ενώ το 2017 η πρόβλεψη είναι για €5,677 δις.

Σε τροχιά σταθεροποίησης θα βρεθεί, τη διετία 2016 - 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξίας της εγχώριας αγοράς ΤΠΕ στα €5,707 δις το 2016, ενώ το 2017 η πρόβλεψη είναι για €5,677 διςΗ αγορά Πληροφορικής θα κινηθεί αρνητικά τη διετία 2016 - 2017, με το ρυθμό της πτώσης του 2015 να περιορίζεται. Συγκεκριμένα, η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 2,7% το 2016, για να διαμορφωθεί σε €1,629 δις, ενώ το 2017 η πτώση θα περιοριστεί περαιτέρω και θα κινηθεί ποσοστιαία στο 1,1%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,611 δις.

Η συνολική αξία του κλάδου Πληροφορικής στην Ελλάδα συρρικνώθηκε 4% το 2015, με τον Εξοπλισμό Πληροφορικής να είναι η κατηγορία που υφίσταται τις μεγαλύτερες απώλειες (9,8%), ενώ οριακή αύξηση 0,5% παρουσίασε ο κλάδος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Σε οριακά αρνητικό έδαφος θα κινηθεί τη διετία 2016 - 2017 και η εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών, η οποία υπολογίζεται ότι τον πρώτο χρόνο της περιόδου αναφοράς θα μειωθεί 0,1% με την αξία να υποχωρεί στα €4,078 δις. Για το επόμενο έτος, η αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να περιοριστεί κατά 0,3%, με την αξία της να εκτιμάται στα €4,067 δις.

Η προβλεπόμενη πτώση της αγοράς Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα για τη διετία 2016 - 2017 είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με αυτήν που υπέστη ο κλάδος το 2015, όταν το ποσοστό της μείωσης ήταν της τάξης του 1,8%.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

* Πρόβλεψη
Πίνακας 2. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.

ΤΕΥΧΟΣ11
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Θετική θα παραμείνει η δυναμική για την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) τη διετία 2016 - 2017, με τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο διεθνώς.

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Συνολικά, η βιομηχανία ΤΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, παρά τα υψηλά ποσοστά “ωρίμανσης”, θα διατηρήσει θετικό πρόσημο 0,7% το 2016 και 1,1% το 2017.

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ στην “ώριμη” αγορά της Δυτικής Ευρώπης θα κινηθεί ανοδικά 0,7% το2016 και 1,1% το 2017.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Σε τροχιά σταθεροποίησης θα βρεθεί, τη διετία 2016 - 2017, η ελληνική αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Παρά τις εκτιμήσεις ότι τα χειρότερα για την ελληνική οικονομία έχουν παρέλθει, τόσο η καταναλωτική εμπιστοσύνη, όσο και οι επιχειρηματικές προσδοκίες, παραμένουν εύθραυστες στην ελληνική αγορά, γεγονός το οποίο σαφέστατα επηρεάζει και την πορεία της αγοράς Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την ελληνική αγορά Τηλεπικοινωνιών τη διετία 2016 - 2017, με τους επιμέρους τομείς να διαγράφουν, πάντως, διαφορετική πορεία.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ