Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Μετά από μια περίοδο μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη έδειξε το 2015 να εισέρχεται σε τροχιά σταθεροποίησης. Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε στο θετικό ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας ΤΠΕ το 2015, ο οποίος αφορούσε -με εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές- όλους τους επιμέρους τομείς της αγοράς. Μάλιστα, το τελικό θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε παρά τη μικτή εικόνα, που παρουσίασε ο κλάδος σε επιμέρους αγορές εντός περιοχής. 

Αναλυτικά, η αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής κινήθηκε το 2015 ανοδικά, με την αξία της να διευρύνεται έναντι του 2014 κατά 2,5% και να προσεγγίζει τα € 219 δις. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία της αγοράς στα επίπεδα των € 225 δις το 2016, διευρυμένη κατά 2,6% σε σχέση με το 2015. 

Η αξία της αγοράς Εξοπλισμού Πληροφορικής αυξήθηκε το 2015 κατά 4,5%, υπερβαίνοντας τα € 70 δις, ενώ αντίθετα για το 2016 αναμένεται υποχώρησή τους κατά 1,5% στα € 69 δις. Η θετική πορεία του 2015 επιτεύχθηκε, παρά τη σημαντική πτώση της αξίας της αγοράς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ο οποίος εμφάνισε μείωση 8,7%, με την πρόβλεψη για το 2016 να κάνει λόγο για περαιτέρω πτώση κατά 6,3%

Διάγραμμα 3. Δυτική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.

Από την πλευρά της, η αγορά Λογισμικού στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης διευρύνθηκε το 2015 κατά 5,1%, ενώ και για το 2016 προβλέπεται αντίστοιχη ανάπτυξη. Η αξία της αγοράς Λογισμικού στη Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι βρέθηκε το 2015 οριακά κάτω από τα επίπεδα των € 85,5 δις, ενώ για το 2016 ο κλάδος οδεύει προς τα € 90 δις

Στο μεταξύ, σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν το 2015 και οι Τηλεπικοινωνίες στη Δυτική Ευρώπη. Στις επιμέρους κατηγορίες του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών η εικόνα ήταν  ανάμικτη. 

Η αξία της αγοράς για Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται ότι ενισχύθηκε το 2015 κατά 13,2% ανερχόμενες σε € 77 δις, ενώ αντίθετα για το 2016 εκτιμάται ότι θα μειωθούν 5,2% στα € 73 δις

Στον τομέα των Υπηρεσιών για Τηλεπικοινωνίες η εικόνα ήταν αρνητική στη Δυτική Ευρώπη το 2015, καθώς η αξία της αγοράς υποχώρησε κατά 1,6% στα € 208 δις, ενώ και για το 2016 αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 1,2% στα € 206 δις

Τέλος, η αξία της αγοράς των Mobile Data Services στη Δυτική Ευρώπη, όπως άλλωστε και σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέχισε να κινείται ανοδικά το 2015, βελτιώνοντας τις επιδόσεις κατά 3,6%, με την ενδυνάμωση του τομέα να συνεχίζεται και το 2016 κατά 2,8%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Με τη Ρωσία να βρίσκεται στο επίκεντρο παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων, η αβεβαιότητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εντάθηκε το 2015. Το αποτύπωμά της στην οικονομία της περιοχής άφησε βαριά τη σκιά του και στην αγορά ΤΠΕ. 

Η  αξία της αγοράς ΤΠΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 2015 υποχώρησε 2% έναντι του 2014 και κινήθηκε στα € 85 δις. Η εικόνα προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί το 2016, οπότε η αγορά εκτιμάται ότι θα καταφέρει να εμφανίσει θετικό πρόσημο 1,7%, φθάνοντας σε αξία τα € 86 δις

Διάγραμμα 4. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποσοστό μεταβολής αξίας αγοράς ανά κλάδο (συμπεριλαμβάνεται και η Ρωσία). Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 2/2016.

Η  αξία της αγοράς Πληροφορικής στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης περιορίστηκε κατά 4,8% το 2015, με την πρόβλεψη για το 2016 να είναι για θετικό ρυθμό ανάπτυξης 3,5%

Η  αξία της αγοράς Τηλεπικοινωνιών, υπολογίζεται ότι ολοκλήρωσε το 2015 με οριακή πτώση 0,4%, θα κινηθεί το 2016 οριακά θετικά κατά 0,7%.

ΤΕΥΧΟΣ10
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αντοχές, οι οποίες της επέτρεψαν να παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επέδειξε το 2015 η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τις εκτιμήσεις για περαιτέρω διεύρυνση και το 2016

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Οι τεχνολογικές τάσεις του Mobility, του Cloud Computing, των Big Data, του Internet of Things, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οδηγούν τις δαπάνες για την Πληροφορική σε παγκόσμιο επίπεδο

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Μετά από μια περίοδο μηδενικής, οριακής ή αρνητικής ανάπτυξης, η βιομηχανία ΤΠΕ στην Ευρώπη έδειξε το 2015 να εισέρχεται σε τροχιά σταθεροποίησης

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Μικρότερες έναντι των αρχικά αναμενόμενων αποδείχτηκαν οι απώλειες στην εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2015

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η πολιτικο-οικονομική αστάθεια στην Ελλάδα το 2015 δεν άφησε ανέπαφη την αγορά Πληροφορικής, με τον κλάδο του Εξοπλισμού Πληροφορικής να είναι εκείνος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Διαφορετική εικόνα εμφάνισαν οι επιμέρους τομείς της εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών το 2015, ενώ ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για την αγορά και για το 2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας