Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

Σε πτωτική τροχιά θα παραμείνει, τη διετία 2015 - 2016, η εγχώρια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η αγορά εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 3,2% το 2015 έναντι του 2014, με τη συνολική αξία να κατέρχεται στα €5,641 δις. Το 2016, η πτώση θα περιοριστεί στο 1,3%, με τις συνολικές δαπάνες να διαμορφώνονται στα €5,565 δις.

Η σταθεροποίηση της αγοράς εξαρτάται, σαφώς, από την πορεία της οικονομίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων.

Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει μείωση 3,2% το 2015, με τη συνολική αξία της να εκτιμάται στα €5,641 δις. Το 2016 η πτώση θα περιοριστεί στο 1,3%, με την αξία του κλάδου στα €5,565 διςΗ απομάκρυνση του “Grexit” και η επικράτηση της σταθερότητας αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αγορά σε επίπεδο ψυχολογίας, ανοίγοντας στις επιχειρήσεις το δρόμο για επενδύσεις, μεταξύ άλλων και στις ΤΠΕ (σ.σ. οι προβλέψεις στηρίζονται σε στοιχεία, που ήταν διαθέσιμα έως τον Ιούνιο του 2015, προ του δημοψηφίσματος, της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών και της προκήρυξης εθνικών εκλογών).

Η αγορά της Πληροφορικής αναμένεται να κινηθεί πτωτικά κατά 4% το 2015, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στο €1,679 δις. Οι εκτιμήσεις είναι πιο αισιόδοξες για το 2016, οπότε ο κλάδος υπολογίζεται ότι θα επανέλθει σε θετικό πρόσημο κατά 0,5%, με τις συνολικές δαπάνες για ΤΠΕ να διαμορφώνονται σε €1,689 δις.

Αρνητική θα είναι και η εικόνα της εγχώριας αγοράς Τηλεπικοινωνιών για τη διετία, με την πτώση να τοποθετείται ποσοστιαία στο 2,8% για το 2015 και στο 2,1% για το 2016, ενώ η αξία της αγοράς θα κινηθεί στα επίπεδα των €3,962 δις την τρέχουσα χρήση και €3,877 δις το 2016.

Αναλυτικά, η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι μεταβολές ανά κλάδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Αξία Ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε εκατ. €. Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2015.

ΤΕΥΧΟΣ18
 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ

  Αρνητικές επιπτώσεις στη παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας

 • Η Παγκόσμια αγορά ΤΠΕ - Ανάλυση

  Προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες του λεγόμενου “3rd Platform” (3η Πλατφόρμα) θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται τόσο το 2020, όσο και το 2021, οι δαπάνες για ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 • H πανδημία covid-19 και τα πέντε στάδια της ανάκαμψης

  Μπορεί οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και της οικονομικής κρίσης, που αυτή πυροδότησε, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, συνολικά η πορεία προς την ανάκαμψη περνάει μέσα από πέντε στάδια. 

 • Η Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ

  Περισσότερο από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι δαπάνες Πληροφορικής το 2020 θα είναι χαμηλότερες απ’ ό,τι αρχικά αναμενόταν, ενώ για το 2021, το ποσοστό αυτό μειώνεται μεν, αλλά στο διόλου ευκαταφρόνητο 24%.

 • Η αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα

  Έτος σταθεροποίησης για την ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα είναι το 2021. Το 2020 η αγορά θα έχει αρνητικό πρόσημο 4,4%, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπεται η σταθεροποίηση της, αν και με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης.

 • Η αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα

  Η ελληνική αγορά Πληροφορικής δεν θα βγει αλώβητη από την πανδημία του COVID-19. Tο αναμενόμενο για φέτος αρνητικό πρόσημο του 7% κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου η πτώση της αγοράς Πληροφορικής θα είναι της τάξης του 6,8% και στις δύο χώρες.

 • Η αγορά Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

  Η βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών - και - στην Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο την περίοδο της πανδημίας, όπου η ανθρώπινη επικοινωνία διεκπεραιώνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της τεχνολογίας και των δικτύων. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ